Zásady ochrany osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů

Datum: 20. května 2022. (v1.2)

1. Proč je ochrana údajů důležitá?

Toto oznámení obsahuje podrobnosti o všech informacích týkajících se zpracování osobních údajů třetími stranami společností True to Sole Ltd. Doporučujeme Vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a ujistili se, že jste se seznámili se všemi skutečnostmi a informacemi týkajícími se zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR - dále jen "GDPR") a dalšími platnými právními předpisy.

Upozorňujeme, že používáním webových stránek, přihlášením se k odběru našich kanálů přímého marketingu nebo komunikací s námi souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, jak je uvedeno v těchto zásadách.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na Vaše používání webových stránek, našich přímých marketingových kanálů a na zpracování údajů při plnění jakýchkoli prodejních a kupních smluv mezi námi. Vezměte prosím na vědomí, že přihlášení k odběru našich kanálů přímého marketingu je podmíněno vaším předchozím informovaným dobrovolným souhlasem, který tvoří základ tohoto oznámení. Poskytnutí osobních údajů je obecně dobrovolné, ale některé informace můžeme označit jako povinné nebo nezbytné (*), protože jsou nezbytné pro poskytnutí služby, kterou jste si vyžádali. Pokud se rozhodnete nám tyto informace neposkytnout, je možné, že Vám nebudeme moci poskytnout některé z našich služeb nebo s Vámi uzavřít kupní smlouvu.

2. Kterých služeb a osob se tyto informace týkají?

Rozsah tohoto oznámení se vztahuje na zpracování vašich osobních údajů uživateli, kteří navštíví webové stránky truetosole.hu a využijí na nich službu nebo zakoupí produkt, předplatiteli přímých marketingových kanálů, těmi, kteří s námi uzavřou kupní smlouvu jako fyzická osoba, tj. Vámi.

3. Kdo je správcem údajů?

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek je společnost True to Sole Kft. (Cg. 01-09-345763, sídlo: 1102 Budapest, Állomás ul. 4. přízemí 3., daňové číslo: 27031946-2-42, registrační úřad:

Web:        https://www.truetosole.hu

Adresa: 1102 Budapest, Állomás ul. 4. přízemí 3

E-mail: support@truetosole.hu

Telefon: +36 1 700 4022

4. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje fyzických osob jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby - v terminologii právních předpisů o ochraně údajů "subjektu údajů". Příklady osobních údajů jsou jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Pokud (i) nám poskytnete své jméno, název společnosti, telefonní číslo, e-mailovou adresu a/nebo jiné osobní údaje v souvislosti s žádostí o cenovou nabídku, přihlášením k odběru našeho newsletteru a/nebo jiných podobných kanálů přímého marketingu, registrací, vyřizováním objednávek nebo jiným způsobem, budeme zpracovávat i tyto osobní údaje. (ii) Pokud nám prodáváte produkt jako soukromá osoba, je zpracování osobních údajů vyžadované zákonem nezbytnou podmínkou pro uzavření kupní smlouvy. Poskytnutí údajů uvedených v bodě i) je samozřejmě dobrovolné, ale poskytnutí údajů uvedených v bodě ii) je nezbytnou podmínkou pro uzavření smlouvy. V obou případech je Vaší odpovědností zajistit, aby poskytnuté informace byly přesné.

5. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Účelem webových stránek je informovat a propagovat naše produkty a služby našim stávajícím a potenciálním zákazníkům, jakož i využívat služby dostupné na webových stránkách a v této souvislosti uzavírat a plnit kupní smlouvy na prodej produktů. Zpracování osobních údajů se provádí zejména za účelem dosažení výše uvedených účelů. Kromě toho mohou být osobní údaje zpracovávány i pro další účely, které jsou podrobně popsány níže.

 

5.1 Analýza webových stránek

Účelem zpracování údajů je: zaznamenávání a zpracování údajů o návštěvnících, provoz a rozvoj webových stránek, údržba webových stránek, zlepšování uživatelského komfortu.
Kategorie subjektů údajů: uživatelé, kteří si prohlížejí webové stránky, aniž by požádali o cenovou nabídku.
Právní základ pro zpracování: náš oprávněný zájem.
Mezi zpracovávané typy osobních údajů patří: IP adresa, přibližná zeměpisná poloha, typ operačního systému, typ prohlížeče a údaje týkající se aktivity na webových stránkách. Tyto údaje jsou z velké části zpracovávány v agregované a/nebo anonymizované podobě, většinou pomocí tzv. cookies (viz bod 12 níže) nebo podobných technologií. Pokud s tím nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.
Az adatkezelés időtartama: látogatottsági adatok jórészt aggregált és anonimizált formában történő analitikai célú feldolgozására egytől két évig terjedő időtartamig kerül sor. Ezt követően a látogatottsági adatok már kizárólag anonimizált, azaz személyes adatokat nem tartalmazó formában kerülnek kezelésre. Részletes információt a Google Analytics honlapján vagy a cookie tájékoztatóban találsz.
Zpracovatel(é) údajů: ke zpracování údajů o návštěvnosti webových stránek používáme službu Google Analytics. Informace o službě Google Analytics a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google si můžete přečíst zde. Ke zpracování údajů o návštěvnosti webových stránek v souvislosti s reklamními aktivitami využíváme služeb následujících poskytovatelů služeb (více informací o následujících službách a zásadách ochrany osobních údajů jejich poskytovatelů naleznete po kliknutí na názvy poskytovatelů služeb): Google Ads; Facebook Ads; AdRoll; TikTok Ads. Podrobnější informace naleznete v bodě 8 níže.

 

5.2. Zálohování dat z webových stránek

Účel zpracování: schopnost obnovit kontinuitu provozu.
Kategorie subjektů údajů: osobní údaje zpracovávané v souvislosti s webovými stránkami uvedenými v tomto oznámení.
Právní základ pro zpracování: náš oprávněný zájem.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: osobní údaje zpracovávané v souvislosti s webovými stránkami uvedenými v tomto oznámení.
Doba zpracování: zálohy se uchovávají po dobu 90 dnů.
Zpracovatel(é) údajů: Shopify Inc, viz podrobnosti v oddíle 8 níže.

 

5.3 Informační bulletiny a další přímý marketing

Účel zpracování: shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely kontaktování za účelem vyžádání nabídky a pro účely zasílání newsletterů a/nebo jiných přímých marketingových sdělení.
Kategorie subjektů údajů: osoby, které si vyžádají nabídky na webových stránkách nebo se přihlásí k odběru newsletterů a/nebo jiných podobných kanálů přímého marketingu.
Právní základ pro zpracování: Váš souhlas.
Mezi zpracovávané typy osobních údajů patří: jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a jakékoli další informace, které poskytnete.
Doba zpracování: do odvolání souhlasu.
Zpracovatelé údajů:  K zasílání e-mailových zpravodajů využíváme společnost Klaviyo, Inc., 125 Summer Street, Floor 6, Boston, MA, 02110, Spojené státy americké. Společnost Klaviyo je smluvní stranou Štítu EU-USA na ochranu soukromí, jehož cílem je zajistit odpovídající úroveň ochrany údajů zpracovávaných ve Spojených státech, jak rozhodla Komise EU, a její formulář pro ochranu údajů je k dispozici zde.

 

5.4 Registrace webových stránek

Účel zpracování údajů: vytvoření a vedení registrace, usnadnění nakupování.
Kategorie subjektů údajů: uživatelé, kteří se zaregistrují na webových stránkách.
Právní základ pro zpracování: váš souhlas.
Zpracovávané osobní údaje: jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další informace, které poskytnete.
Doba zpracování: odvolání souhlasu.
Zpracovatel(é) údajů: Shopify Inc, podrobnosti viz bod 7 níže.

 

5.5.1 Nákup, zpracování objednávek, následná kontrola v případě prodeje z vlastních zásob

Účel zpracování údajů: vyřízení objednávky, následná kontrola, obrana proti případným právním nárokům.
Kategorie subjektů údajů: uživatelé, kteří na webových stránkách nakupují produkty nebo služby a kteří mohou být zároveň registrovanými uživateli.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy.
Mezi zpracovávané typy osobních údajů patří: jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a jakékoli další informace, které poskytnete.
Doba zpracování údajů: pět (5) let od nákupu, což je obecná promlčecí doba podle občanského zákoníku.
Zpracovatel(é) údajů : Shopify Inc, viz podrobnosti v části 8 níže.
Přenos dat: OTP Mobil Kft. a náš logistický partner GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Ltd., viz podrobnosti v oddíle 7 níže.

 

5.5.2 Nákup, vyřizování objednávek a následná opatření v případě prodeje na základě dlouhodobé zprostředkovatelské smlouvy

Účel zpracování údajů: vyřízení objednávky, následná kontrola, obrana proti případným právním nárokům.
Kategorie subjektů údajů: uživatelé, kteří na webových stránkách nakupují produkty nebo služby a kteří mohou být zároveň registrovanými uživateli.
Právní základ pro zpracování údajů: dlouhodobé zprostředkování za účelem uzavření spotřebitelské smlouvy mezi Vámi a naším partnerem.
Mezi zpracovávané typy osobních údajů patří: jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a jakékoli další informace, které poskytnete.
Doba zpracování údajů: pět (5) let od nákupu, což je obecná promlčecí doba podle občanského zákoníku.
Zpracovatel(é) údajů: Shopify Inc., viz podrobnosti v části 8 níže.
Předávání údajů:společnosti OTP Mobil Kft. a našemu logistickému partnerovi GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., viz podrobnosti v části 7 níže.

5.5.3 Nákup produktů (pokud od vás produkty nakupujeme)

Účel zpracování: uzavření smlouvy o prodeji výrobku, příprava nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy, uplatnění případných právních nároků.
Kategorie subjektů údajů: osoby, které nám prodávají výrobky a s nimiž jsme uzavřeli kupní smlouvu.
Právní základ pro zpracování: zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy nebo jedna ze stran, nebo je nezbytné pro účely přijetí opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
Zpracovávané osobní údaje: jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, daňové identifikační číslo a číslo vašeho průkazu totožnosti, další údaje související s plněním smlouvy.
Doba zpracování údajů: pět (5) let od splnění smlouvy, což je obecná promlčecí doba podle občanského zákoníku.
Zpracovatel(é) údajů: podrobnosti naleznete v bodě 8 níže.
Přenos dat:-

 

5.6 Administrativní povinnosti související s nákupem a prodejem podle bodu 5.5.3.

Účel zpracování: plnění právních povinností
Kategorie subjektů údajů: uživatelé, kteří nakupují, prodávají nebo používají produkty či služby na webových stránkách.
Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: údaje na fakturách a jiných účetních dokladech, zejména jméno, adresa a v případě prodeje daňové číslo.
Doba zpracování údajů: osm (8) let od data vystavení faktury (poukazu) do doby, kdy jsme povinni uchovávat účetní doklady podle článku 169 zákona C z roku 2000 o účetnictví.
Zpracovatelé údajů: Shopify Inc., KBOSS Kft. jako poskytovatel služeb számlázz.hu, Billingo Technologies Zrt. jako poskytovatel služeb billingo.hu a Quinarius Bt. Podrobnosti o nich najdete v bodě 7 níže.

 

5.7 Stížnosti spotřebitelů

Účel zpracování údajů: vyřizování stížností spotřebitelů.
Kategorie subjektů údajů: uživatelé, kteří na webových stránkách nakupují produkty nebo služby.
Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
Zpracovávané osobní údaje: jméno, adresa, telefonní číslo, další kontaktní údaje, informace týkající se stížnosti a další informace poskytnuté subjektem údajů.
Doba zpracování údajů: pět (5) let po uzavření případu podle článku 17/A odst. 7 zákona CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele.
Zpracovatel(é) údajů: Shopify Inc, poskytovatel softwaru používaného k vydávání stížností na kvalitu/panelu stížností spotřebitelů, CP Contact Consultancy Ltd, Shoe Control Plusz Ltd, poskytovatel odborného šetření a nezávislého znaleckého posudku.

 

5.8 Prosazování práv subjektů údajů v souvislosti s osobními údaji

Účel zpracování: správa práv subjektů údajů.
Kategorie subjektů údajů: osoby uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.
Právní základ pro zpracování: oprávněný zájem.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: údaje uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, jakož i informace týkající se konkrétní žádosti subjektu údajů a naší odpovědi.
Doba zpracování údajů: pět (5) let od ukončení konkrétního nároku subjektu údajů.

 

Osobní údaje mohou být zpracovávány i po odvolání souhlasu, ale zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany nebo pro plnění smlouvy. Osobní údaje mohou být zpracovávány také pro účely vymáhání práva, národní bezpečnosti, obrany a veřejné bezpečnosti, pokud to vyžadují platné právní předpisy. Osobní údaje mohou být předávány organizacím, které tyto funkce vykonávají, pokud to stanoví platné právní předpisy.

 

6. Jak zpracováváme osobní údaje?

Webové stránky si můžete prohlížet, aniž byste museli zadávat žádost o cenovou nabídku nebo poskytovat jakékoli osobní údaje, podrobnosti naleznete v části 4 výše.

Pokud si na webových stránkách vyžádáte nabídku produktu, budeme zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje za účelem vyřízení této žádosti. To znamená například kontaktovat Vás způsobem nebo způsoby, které jste uvedli.

Čas od času Vám můžeme zasílat informační bulletiny nebo jiné zprávy přímého marketingu, v každém případě pouze způsobem, který jste si zvolili. Z odběru těchto newsletterů nebo jiných zpráv přímého marketingu se můžete kdykoli odhlásit. Můžete tak učinit kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru newsletteru nebo zasláním e-mailu na adresu support@truetosole.hu.

Osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s Vaší registrací a při zadávání objednávky, zpracováváme výhradně za účelem vyřízení Vaší objednávky a jejího sledování. Jedná se o zpracování údajů nezbytných pro uzavření a plnění smlouvy mezi společností True to Sole Ltd a vámi podle VOP.

 

7. S kým sdílíme osobní údaje?

Naše služby poskytují také subdodavatelé. Tito subdodavatelé jsou obecně považováni za zpracovatele údajů podle pravidel ochrany údajů. V některých případech mohou být někteří naši subdodavatelé považováni za správce údajů, například z důvodu zákonné povinnosti, která se na ně vztahuje, a/nebo z důvodu povahy poskytované služby. V takovém případě to uvedeme samostatně níže.

K osobním údajům mohou mít přístup následující subdodavatelé:

7.1 Pro všechny uživatele (včetně uživatelů, kteří si prohlížejí webové stránky bez žádosti o cenovou nabídku) je zpracovatelem údajů společnost Shopify Inc. (Shopify Inc., 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, webová stránka: www.shopify.com), která spravuje webové stránky. Přístup na webové stránky a účast na jejich provozu a vývoji mají pouze řádně licencovaní zaměstnanci a subdodavatelé tohoto subdodavatele. Je nepravděpodobné, ale možné, že tyto osoby mohou mít v rámci těchto činností přístup k určitým osobním údajům. Správa webových stránek, a tedy i osobních údajů, společností Shopify Inc. Inc. v Evropské unii a Spojených státech.

7.2 Údaje o návštěvnosti webových stránek jsou zpracovávány v převážně agregované a anonymizované podobě pomocí služby Google Analytics. Službu Google Analytics poskytuje společnost Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a zpracování údajů návštěvníků probíhá na serverech umístěných v USA.

7.3 Ke zpracování údajů o návštěvnosti webových stránek v souvislosti s reklamními aktivitami používáme služby Google Ads, Facebook Ads, AdRoll a TikTok Ads. Službu Google Ads zajišťuje společnost Google LLC (viz výše); službu Facebook Ads zajišťuje společnost Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko), zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete zde, další informace o zemi, ve které společnost Facebook zpracovává údaje, naleznete zde. Poskytovatelem služeb společnosti AdRoll je společnost AdRoll Advertising Limited (1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irsko), další informace o zemi, ve které jsou provozní údaje zpracovávány, naleznete zde. Společnosti Google a Facebook jsou součástí štítu EU-USA na ochranu soukromí, jehož cílem je zajistit odpovídající úroveň ochrany údajů zpracovávaných v USA podle rozhodnutí Komise EU. Informační listy o štítu na ochranu soukromí pro jednotlivé poskytovatele služeb jsou k dispozici na těchto odkazech: Google, Facebook. V případě společnosti Adroll je odpovídající úroveň ochrany zajištěna standardními smluvními doložkami (SCC) v souladu s rozhodnutím Komise EU, viz zde. Pokud o nich chcete získat více informací, dejte nám prosím vědět. Poskytovatelem reklam TikTok v Evropském hospodářském prostoru (EHP) je společnost TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Court Dublin 2 DUBLIN, D02 AK70 Ireland), jejíž zásady ochrany osobních údajů najdete zde.

7.4 V případě žádosti o cenovou nabídku, registrace nebo přihlášení k odběru newsletteru a/nebo jiných podobných kanálů přímého marketingu: Vaše osobní údaje nebudou předány, tj. prodány nebo jinak zpřístupněny jiným stranám (správcům údajů), pokud jste k tomu nedali výslovný a předchozí souhlas.

7.5 V případě platby jednoduchou kreditní kartou: jméno, příjmení, název, země, telefonní číslo, e-mailová adresa budou předány společnosti OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. River park, K30. budova II, IČO: 01-09-174466, DIČ: 24386106-2-43, tel.: +36 1 776 6901, fax: +36 1 776 6902, web: https://www.otpmobil.hu/) jako správce údajů. Účelem předávání údajů je poskytovat uživatelům pomoc při poskytování služeb zákazníkům, potvrzovat transakce a provádět sledování podvodů za účelem ochrany uživatelů.

7.6 Pro doručení Vaší zásilky bude Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo poskytnuto našemu logistickému partnerovi, který je zpracuje pro doručení Vaší objednávky. Naším logistickým partnerem je společnost GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Europe u. 2., IČO: 13-09-111755; DIČ: 12369410-2-44; e-mail: info@gls-hungary.com).

7.8 Pokud podáte stížnost týkající se spotřebitelů nebo kvality, uchováme o ní záznam v souladu s platnými právními předpisy. Poskytovatelem softwaru používaného k evidenci stížnosti/reklamace kvality je společnost CP Contact Tanácsadó Kft, Pokud budeme muset do šetření Vaší stížnosti zapojit další strany (např. orgán veřejné moci, smírčí orgán, nezávislého odborníka), poskytneme jim osobní údaje a údaje související s nákupem, které jsou nezbytné pro šetření, a oni je zpracují za účelem přijetí rozhodnutí nebo poskytnutí odborného stanoviska. Nezávislé znalecké posudky bude poskytovat společnost Cipőkontroll Plusz Kft. (1048 Budapest, Külső-Szilágyi ul. 12, registrační číslo společnosti: 01-09-289884, daňové číslo: 25800993-2-41, tel.: +36 1 232 1094, fax: +36 1 230 9072, webové stránky: www.cipokontroll.hu), které budou poskytnuty údaje uvedené v tomto bodě.

7.9 K vystavování faktur za nákupy používáme služby invoice.hu a billingo.hu. Poskytovatelem služby számlázz.hu je KBOSS.hu Kft. (sídlo: 1031 Budapešť, Záhony utca 7., IČ: 01-09-303201, DIČ: 13421739-2-41, e-mail: info@szamlazz.hu). hu poskytuje společnost Billingo Technologies Zrt. (sídlo: 1133 Budapešť, Árbóc ul. 6., IČ: 01-10-140802, DIČ: 27926309-2-41, telefon: +36-1/500-9491, e-mail: hello@billingo.hu). Jako zpracovateli údajů jsou jim předávána jména a fakturační adresy zákazníků, kteří vystavují faktury.

Kromě toho jsou našemu účetnímu partnerovi (Quinarius Bt., adresa: 1149 Budapest, Pillangó park 4) zasílána jména a fakturační adresy zákazníků a uživatelů, kteří nám prodávají produkty, a v případě prodeje produktů také daňové číslo prodávajícího uživatele.

 

8. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Obecně platí, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, dokud neodvoláte svůj souhlas, nepožádáte o vymazání údajů, které jste poskytli při žádosti o nabídku, nebo se neodhlásíte z odběru našeho newsletteru a/nebo jiných elektronických kanálů přímého marketingu. Pro každý z účelů zpracování údajů uvedených v oddíle 5 výše jsme uvedli příslušné doby uchovávání.

 

9. Jaká máte práva a opravné prostředky?

Na základě článků 15-21 GDPR máte právo požadovat v souvislosti se svými osobními údaji zpracovávanými společností True to Sole Ltd:

Přístup k Vašim osobním údajům: máte právo na zpětnou vazbu, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud je takové zpracování prováděno, máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na informace o okolnostech jejich zpracování.

Oprava Vašich osobních údajů: máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů.

Výmaz Vašich osobních údajů ("právo být zapomenut"): máte právo na výmaz vašich osobních údajů, pokud platí jedna z následujících podmínek:

  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • pokud je Váš souhlas, na němž je zpracování založeno, odvolán a neexistuje žádný jiný právní základ pro naše zpracování;
  • pokud je Váš souhlas, na němž je zpracování založeno, odvolán a neexistuje žádný jiný právní základ pro naše zpracování;
  • pokud jsme Vaše osobní údaje zpracovávali protiprávně;
  • pokud jsme ze zákona povinni Vaše osobní údaje vymazat.

Vaší žádosti o výmaz můžeme odmítnout vyhovět, pokud to povolují platné právní předpisy, například pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Omezení zpracování Vašich osobních údajů: V určitých případech jsme povinni na Vaši žádost omezit používání Vašich osobních údajů. V takových případech můžeme údaje používat pouze pro omezené účely stanovené v právních předpisech.

Námitka proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, včetně případů, kdy je zpracování pro účely přímého marketingu založeno na oprávněném zájmu: máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. V takovém případě nesmíme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Získat Vaše osobní údaje a předat je jinému správci, pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky (právo na přenositelnost údajů): Pokud tím nejsou porušena práva a svobody jiných osob, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na to, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud (i) je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo je nezbytné k provedení kroků na Vaši žádost před uzavřením této smlouvy; a (ii) zpracování se provádí automatizovaně, tj. tj. zpracování osobních údajů se provádí prostřednictvím IT systému, nikoliv v papírové podobě.

Pokud byly Vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat.

Jak můžete tato práva uplatnit?

Svou žádost o uplatnění výše uvedených práv můžete zaslat na kontaktní údaje uvedené v oddíle 3. Společnost True to Sole Ltd. Vás bude bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od data žádosti, srozumitelnou formou informovat o opatřeních přijatých na základě žádosti, přičemž v odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena o další dva (2) měsíce. Pokud Vaší žádosti z jakéhokoli důvodu nevyhovíme, budeme Vás o důvodech informovat. Pokud s naší odpovědí nebo postupem nesouhlasíte, máte právo se odvolat, jak je uvedeno níže.

Pokud nesouhlasíte s naším postupem nebo odpovědí nebo se domníváte, že byla porušena Vaše práva na ochranu údajů, máte právo podat stížnost u Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, webové stránky: www.naih. hu) nebo podle Vaší volby soudu v místě Vašeho bydliště nebo soudu v místě Vašeho trvalého pobytu (seznam soudů a kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: http://birosag.hu/torvenyszekek). Příslušným soudem pro sídlo společnosti True to Sole Kft. je Městský soud v Budapešti.

 

10. Jak zabezpečujeme vaše osobní údaje?

Bezpečnost zpracovávaných osobních údajů zajišťujeme přijetím vhodných technických a organizačních opatření a stanovením procesních pravidel. Přijímáme zejména vhodná opatření na ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním, přenosem, vyzrazením, vymazáním nebo náhodným zničením.

Udržujte prosím svou e-mailovou adresu a telefonní číslo aktuální a oznamte nám případné změny. V každém případě doporučujeme používat pouze e-mailovou adresu, ke které máte výhradní přístup a ke které máte kdykoli přístup.

Upozorňujeme, že mimo zabezpečenou platební stránku (např. e-mail, SMS, telefon) byste nikdy neměli uvádět číslo karty, datum platnosti ani třímístný kód CVC2/CVV2 na zadní straně karty. Nikdy Vás tímto způsobem nebudeme žádat o údaje o Vaší kartě, takže pokud Vás někdo o výše uvedené údaje požádá naším jménem, pravděpodobně se jedná o podvodníka. Neposkytujte nám své údaje a okamžitě je sdělte nám a bance, která Vaši kartu vydala!

 

11. Co jsou to soubory cookie?

Soubory cookie jsou textové soubory, které umožňují webové stránce nebo jinému počítačovému serveru identifikovat Váš počítač a ukládat Vaše osobní preference a technické údaje, jako jsou údaje o kliknutí a další navigační údaje. Údaje o navigaci (clickstream) ukazují, které stránky uživatel navštívil a v jakém pořadí. Soubory cookie se také používají k určení, které reklamy se na webových stránkách zobrazují, a k měření jejich účinnosti. Soubory cookie používáme k personalizaci Vaší návštěvy našich webových stránek (např. k rozpoznání, kdy se na naše webové stránky vracíte), k analýze návštěvnosti webových stránek a ke sledování uživatelských trendů, vzorců a voleb týkajících se stahování a technických podmínek spojených s používáním webových stránek. To nám pomáhá zlepšovat vzhled a obsah našich webových stránek, aby lépe splňovaly očekávání uživatelů. Soubory cookie mohou být trvalé (zůstávají v počítači, dokud je neodstraníte) nebo dočasné (trvají pouze do zavření prohlížeče).

Můžeme také používat webové signály nebo podobné technologie, které monitorují Vaše používání našich webových stránek a ukazují nám, které stránky na našich webových stránkách navštěvujete. Webové majáky (web beacons nebo web bugs) jsou krátké řádky kódu, které na webové stránky umístí obrázek, který přenáší informace, jako je IP adresa počítače, který stáhl stránku obsahující webový maják, URL (adresa) stránky, na které je webový maják zobrazen, čas zobrazení stránky obsahující webový maják, typ prohlížeče, který webový maják stáhl, a identifikační číslo souboru cookie, který byl předtím na váš počítač umístěn tímto serverem. Pokud Vás kontaktujeme prostřednictvím e-mailové zprávy s podporou HTML, webové signály Vás budou informovat o tom, zda jste naši zprávu obdrželi nebo otevřeli.

Pokud nám poskytnete své osobní údaje (např. při žádosti o cenovou nabídku), mohou být propojeny s anonymními údaji uloženými v souborech cookie a/nebo webových signálech. Takto shromážděné informace můžeme zpracovávat pro analytické a marketingové účely, pro měření efektivity služby a její zlepšování a pro poskytování personalizovaných nabídek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie a webových signálů, jak je popsáno v tomto oznámení.

Většina prohlížečů má ve výchozím nastavení povoleno přijímání souborů cookie. Můžete však také nastavit prohlížeč tak, aby soubory cookie blokoval. Pokud nastavíte e-mailového klienta nebo prohlížeč tak, aby zobrazoval e-maily HTML pouze jako text, můžete použití některých webových signálů zakázat. Další informace naleznete v nápovědě e-mailového klienta nebo prohlížeče. K některým službám na webových stránkách je však možné přistupovat pouze pomocí souborů cookie nebo podobných zařízení, takže byste si měli být vědomi toho, že zablokování souborů cookie nebo podobných zařízení Vám znemožní přístup k některému našemu obsahu a službám, jinými slovy, pokud je zablokujete, nebudete moci webové stránky používat nebo k nim budete mít omezený přístup.

 

12. Co ještě považujeme za důležité?

Sociální sítě

Pokud jakýmkoli způsobem označíte, sledujete apod. webovou stránku nebo nás na sociální síti, dáváte nám přístup k určitým informacím z Vašeho profilu na sociální síti (např. jméno, e-mailová adresa, fotografie, pohlaví, datum narození, poloha, seznam přátel, osoby, které sledujete a/nebo které sledujete, komentáře nebo lajky). Při interakci s našimi službami můžeme shromažďovat i další informace, které nejsou osobně identifikovatelné (např. obsah, který jste si prohlíželi, informace o tom, které reklamy se zobrazily vedle obsahu nebo na který obsah jste klikli atd.). Stránky sociálních sítí však fungují nezávisle na nás, a proto mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, a proto se na činnosti a osobní údaje a informace poskytnuté na těchto stránkách nevztahuje toto oznámení o ochraně osobních údajů, ale zásady ochrany osobních údajů poskytovatele příslušné sociální sítě. Další informace o tom, jak si můžete přizpůsobit nastavení ochrany osobních údajů na stránkách sociálních sítí a jak stránky sociálních sítí zpracovávají vaše osobní údaje, najdete v jejich oznámeních o ochraně osobních údajů, zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách používání.

Odkazy

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které nespravujeme (např. webové stránky našich subdodavatelů nebo obchodních partnerů), na které se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují a mohou mít jinou úroveň ochrany osobních údajů. Tyto stránky jsou na nás zcela nezávislé a doporučujeme Vám, abyste si před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů nebo využitím služeb těchto stránek přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, protože nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak jsou osobní údaje na těchto stránkách shromažďovány, používány, zveřejňovány nebo jinak zpracovávány.

Žádost o informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete získat informace na kontaktních údajích uvedených v části 3 výše.

Změna oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bude pravidelně revidováno, aby bylo zajištěno, že splňuje očekávání uživatelů a je v souladu s platnými požadavky na ochranu osobních údajů a dalšími právními požadavky. Pokud dojde ke změně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, bude změněná verze zveřejněna na webových stránkách. Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení o ochraně osobních údajů čas od času přečetli a ujistili se, že znáte všechny skutečnosti a informace týkající se zpracování vašich osobních údajů. V případě významné změny zpracování vašich osobních údajů Vás budeme informovat e-mailem a případně prostřednictvím našeho newsletteru a/nebo jiných marketingových kanálů.

_

Tato pravidla vstupují v platnost dne 20. května 2022.