Všeobecné Obchodní Podmínky [VOP]

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

Přečtěte si prosím pozorně naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP), protože dokončením objednávky je přijímáte. Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na náš zákaznický servis ještě před dokončením objednávky!

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVĚ MEZI NÁMI A KUPUJÍCÍM

Nákup výrobku nebo výrobků (dále jen "výrobek") nabízených v internetovém obchodě True To Sole (dále jen "webová stránka") představuje spotřebitelskou smlouvu (dále jen "smlouva") uzavřenou mezi společností TTS HEADQUARTERS Zrt. (dále jen "poskytovatel služeb" nebo "my") a vámi jako spotřebitelem (dále jen "zákazník" nebo "vy" a společně dále jen "smluvní strany") elektronickými prostředky na dálku. Údaje o poskytovateli služeb: TTS HEADQUARTERS Zrt., sídlo: 1116 Budapest, Kondorosi út 12/A B. ép. 7. em. 3. ajtó, poštovní adresa: 1116 Budapest, Kondorosi út 12/A B. ép. 7. em. 3. ajtó., e-mailová adresa: support@truetosole.hu, registrační číslo společnosti: Cg. 01-10-141915, daňové číslo: 32001897-2-43, registrační orgán: Soudní dvůr hlavního města pro společnosti, číslo bankovního účtu: OTP Bank 11710002-24141307, internetová stránka: https://www.truetosole.hu údaje o poskytovateli hostingu: Do Média Szolgáltató Kft. (Společnost s ručením omezeným), statisztikai számjel (IČO): 11-09-016434, adóazonosító szám (DIČ): 11743435- 2-11, sídlo: 2500 Esztergom, Lőrinc ulica 8., přízemí 1., telefon: +36 33 999616, e-mail: hello@domdom.hu. Obsah Smlouvy vychází z informací a údajů uvedených na Webových stránkách a v těchto VOP. VOP obsahují práva a povinnosti zákazníka a poskytovatele služeb, podmínky uzavření smlouvy, lhůty plnění, dodací a platební podmínky, pravidla odpovědnosti a podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. VOP jsme oprávněni měnit, proto si je prosím ve všech případech přečtěte před zadáním objednávky. Změněné VOP jsou účinné od data zveřejnění na webových stránkách a nemají vliv na objednávky potvrzené před tímto datem. Smlouva se nepovažuje za písemnou a nebude se archivovat. Jazykem smlouvy je maďarština. Na smlouvu se vztahují zejména následující právní předpisy: zákon CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele; zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti; zákon V z roku 2013 o občanském zákoníku (občanský zákoník); nařízení vlády 151/2003 (IX. 22.) o povinné záruce na některé výrobky dlouhodobé spotřeby; nařízení 45/2014 (II.26.) o povinném ručení na některé výrobky dlouhodobé spotřeby. O podrobných pravidlech pro smlouvy mezi spotřebiteli a podnikateli; (IV. 29.) NGM (vyhlášky ministra národního hospodářství) vyhláška o procesních pravidlech pro vyřizování reklamací záruky a záručních nároků na produkty prodané na základě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem.

1.1 ČÁSTEČNÁ INVALIDITA

Pokud je některé ustanovení těchto VOP právně neplatné nebo vadné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti a neplatné nebo vadné ustanovení se nahradí příslušnými právními ustanoveními.

1.2 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

Podrobnosti o základních vlastnostech produktů, které lze objednat na webových stránkách, jsou uvedeny v popisech jednotlivých produktů. Údaje a obrázky na stránkách produktu mají pouze informativní charakter. Obrázky jsou příležitostně ilustrativní a barvy zobrazené na obrazovce se mohou mírně lišit od skutečné barvy produktu.

Na webových stránkách je možné zakoupit nové, použité a přeprodávané (resell) produkty.

Pokud je výrobek použit, je to uvedeno v popisu výrobku.

Naše přeprodávané (resell) produkty nejsou považovány za nové, jedná se o originální, nikdy nenošené (!) produkty od oficiálního prodejce, které jsou považovány za legálně použité produkty pouze proto, že jsou přeprodávány (resell). Nevztahuje se na ně žádná záruka, ale můžete uplatnit svá práva na záruku na příslušenství stejným způsobem jako u jiných výrobků zakoupených na webových stránkách, s tím rozdílem, že záruka na příslušenství končí jeden rok po datu dodání! Samozřejmě máte také právo na odstoupení od smlouvy podle článku 20 vládního nařízení 45/2014 (26.II.), tj. můžete odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu a vrátit výrobek podle pravidel uvedených v části 6 ("Informace o právu na odstoupení od smlouvy").

1.3 CENY

Ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny v HUF (maďarský forint). Pro tvou informaci si můžeš také prohlédnout ceny v eurech (EUR), lei (RON) a české koruně (CZK) podle našeho aktuálního směnného kurzu. Ceny jsou vždy uvedeny včetně DPH. Konečná cena se skládá z ceny výrobku a poplatku za dodání a je orientační. Ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění. Je možné, že se na webových stránkách zobrazí nesprávná cena v důsledku typografických nebo technických chyb. To je případ, kdy se cena výrobku nápadně liší od obecně přijímané ceny. V případě nesprávné ceny nejsme schopni objednávku (právně nabídku zákazníka) přijmout. V případě objednávky s nesprávnou cenou vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a sdělíme vám správnou cenu. Pokud si nepřejete objednat výrobek za správnou sdělenou cenu, můžete objednávku bez jakýchkoli následků zrušit a smlouva nebude uzavřena.

1.4 KODEX CHOVÁNÍ

Nemáme kodex chování podle zákona o nekalých obchodních praktikách.

1.5 AUTORSKÉ PRÁVO

Podle zákona LXXVI z roku 1999 o autorském právu (dále jen "autorský zákon") jsou Webové stránky, včetně některých prvků jejich obsahu, zejména textů, obrázků, videí, jejich uspořádání a kódu Webových stránek, autorským dílem a všechny jejich části jsou chráněny autorským právem. Webové stránky nesmíte používat bez našeho souhlasu ani používat žádnou aplikaci k úpravě webových stránek nebo jejich částí. I s naším souhlasem lze jakýkoli materiál z webových stránek a jejich databáze reprodukovat pouze s odkazem na webové stránky a s jasným uvedením zdroje.

2. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

2.1 VÝBĚR PRODUKTU

Výrobky můžete procházet pomocí vyhledávače nebo kategorií v nabídce. Na každé stránce produktu si můžete prohlédnout základní charakteristiky produktů (materiál, barvu, technické údaje, velikost, rozsah velikostí) a obrázky produktů. Obrázky produktu jsou ilustrace, barvy na obrazovce a ve skutečnosti se mohou mírně lišit.

2.2 PŘIDÁNÍ PRODUKTU DO KOŠÍKU

Chcete-li zakoupit jeden nebo více produktů, klikněte na tlačítko "PŘIDAT DO KOŠÍKU" na stránce produktu. Přidáním produktu do nákupního košíku nejste povinni jej zakoupit a zaplatit.

2.3 ZOBRAZENÍ NÁKUPNÍHO KOŠÍKU, ZMĚNA JEHO OBSAHU

V nabídce "KOŠÍK" v záhlaví vždy vidíte, kolik produktů se v něm nachází a jaká je celková částka košíku. Kliknutím na tlačítko "KOŠÍK" můžete obsah košíku upravovat až do dokončení objednávky: můžete odebrat produkty, které se v něm již nacházejí (dokonce všechny, čímž se zcela vyprázdní), přidat další produkty nebo výrobky, změnit počet produktů, které chcete objednat, pomocí tlačítek plus a minus. Pokud si chcete objednat produkty, které jste si přidali do košíku, klikněte na tlačítko "POKRAČOVÁNÍ".

2.4 ZADÁVÁNÍ DAT

Stisknutím tlačítka "POKRAČOVÁNÍ" se dostanete na stránku Pokladna. Pomocí tlačítek v dolní části stránky můžete procházet procesem zpět a vpřed nebo můžete nákup zrušit. Můžete si vybrat, zda chcete nakupovat s přihlášením, nebo bez něj. Pokud ještě nejste přihlášeni, můžete tak učinit zde zadáním své dříve registrované e-mailové adresy a hesla. Zadejte své jméno a dodací adresu. V dalších krocích vyberte způsob dopravy a platby a použijte kód kupónu. Pokud se vaše fakturační adresa neshoduje s vaší dodací adresou, zadejte fakturační údaje. Po dokončení všech těchto úkonů se zobrazí okno "Celková objednávka".

2.5 DOKONČENÍ OBJEDNÁVKY

Je velmi důležité, abyste si objednávku před dokončením zkontrolovali a ujistili se, že jsou všechny údaje správné. Pro dokončení objednávky musíte potvrdit a přijmout tyto VOP a souhlasit s platbou za objednávku. Stiskněte tlačítko "POKRAČOVÁNÍ". Z právního hlediska se jedná o vaši nabídku. Pokud to nepotvrdíme, jak je popsáno v bodě 2.7, jste osvobozeni od svých povinností podat nabídku.

2.6 ZPRACOVÁNÍ A POTVRZENÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Po obdržení objednávky obdržíte automatický informační e-mail se všemi důležitými údaji o vaší objednávce. To z právního hlediska neznamená přijetí vaší nabídky z naší strany ani vznik smlouvy mezi vámi a námi. Pokud tento informační e-mail neobdržíte do 24 hodin nebo pokud zjistíte, že obsahuje nesprávné údaje (chybně uvedené jméno, nesprávnou adresu, nesprávný výrobek), neprodleně kontaktujte náš zákaznický servis. Pokud jsme schopni vaši objednávku vyřídit, potvrdíme vám ji e-mailem, což z právního hlediska představuje uzavření smlouvy mezi vámi a námi.

2.7 NEMOŽNOST VYŘÍDIT VAŠI OBJEDNÁVKU, ČÁSTEČNÉ VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Vezměte prosím na vědomí, že technické chyby na webových stránkách nebo při zpracování vaší objednávky mohou mít za následek faktory, které znemožní vyřízení vaší objednávky (například nesprávná cena zobrazená na webových stránkách v důsledku technické nebo lidské chyby, administrativní chyba, neočekávaný nedostatek zásob, výrobní vada zjištěná před odesláním, vyšší moc). V takových případech si vyhrazujeme právo odmítnout všechny nebo část již potvrzených objednávek. V takových případech vás budeme neprodleně kontaktovat, abychom našli řešení.

Pokud jsme schopni splnit pouze část vaší objednávky, vždy se s vámi na tom předem dohodneme a produkty vám dodáme pouze v případě, že s částečným plněním souhlasíte. Pokud jste si výrobek (výrobky) zaplatili předem, vrátíme vám celou kupní cenu do 4 pracovních dnů!

2.8 BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Udržujte prosím svou e-mailovou adresu a telefonní číslo aktuální a oznamte nám případné změny. Ve všech případech doporučujeme používat pouze e-mailovou adresu, ke které máte kdykoli přístup a pouze vy. Heslo k e-mailové adrese nesdělujte nikomu jinému a pravidelně ho měňte.

Doporučujeme, abyste v internetovém obchodě používali heslo, které nepoužíváte jinde. Pokud vás někdo požádá o vaše uživatelské jméno, heslo, informace o kreditní kartě nebo jiné informace naším jménem nebo s odkazem na nás, neodpovídejte mu a upozorněte nás na všechny takové pokusy e-mailem na adresu support@truetosole.hu.

2.9 ZPŮSOBY OPRAVY CHYB PŘI ZADÁVÁNÍ DAT

Před dokončením objednávky máte možnost kdykoli změnit své vstupní údaje. Před dokončením objednávky můžete zkontrolovat všechny příslušné údaje o své objednávce na stránce shrnutí objednávky. Měli byste si je pečlivě prohlédnout, zejména dodací a fakturační adresu, abyste mohli před dokončením objednávky zjistit a opravit případné chyby. Opravy můžete provést tak, že se vrátíte do příslušného pole pro zadávání údajů, což můžete provést pomocí tlačítek "zpět" a "vpřed" v prohlížeči nebo pomocí tlačítek v ovládacím panelu webu. Pokud si po dokončení objednávky všimnete jakýchkoli chyb nebo nepřesností, kontaktujte nás co nejdříve na adrese support@truetosole.hu.

2.10 VAŠE ODPOVĚDNOST ZA SPRÁVNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ

Vezměte prosím na vědomí, že jste odpovědní za přesnost a správnost údajů uvedených při zadávání objednávky. Veškeré náklady nebo škody, které nám vzniknou v důsledku nesprávného nebo nepřesného zadání údajů, hradíte vy. Vylučujeme veškerou odpovědnost za plnění na základě nepřesného zadání údajů. Pokud jste uvedli nesprávnou e-mailovou adresu nebo je váš poskytovatel e-mailových služeb trvale nebo dočasně mimo provoz nebo je vaše e-mailové úložiště plné, což může zabránit doručení našeho potvrzení objednávky, může to také zabránit vzniku Smlouvy.

3. ZPŮSOBY PLATBY

3.1 PLATBA KREDITNÍ KARTOU PŘI OBJEDNÁVCE

Platit můžeš kartami Mastercard, Maestro, Visa a Visa Electron. Platba kreditní kartou je zdarma. U karet Maestro a Visa Electron rozhoduje o tom, zda je lze použít pro nákupy online, vydávající banka. Pokud si nejsi jist, zeptej se před nákupem zákaznického servisu své banky! Platby kreditní kartou se provádějí prostřednictvím služby Stripe system.

Všechny platby kartou se provádějí v HUF. Platby kartou Stripe se provádějí na zabezpečené platební stránce, kde transakci iniciuješ zadáním údajů o své kartě. Po zadání údajů o kartě je třeba ověřit, zda jsou údaje správné. Transakce se začne zpracovávat v systémech zpracování banky. O výsledku platby budeš informován e-mailem.

TIPY PRO BEZPEČNÉ PLATBY KREDITNÍ KARTOU

Nemáme přístup k údajům, které zadáš na platební stránce Stripe, obdržíme pouze potvrzení o úspěšné či neúspěšné platbě. Mimo zabezpečenou platební stránku Stripe (např. e-mail, SMS, telefon) nikdy nezadávej číslo karty, datum platnosti ani třímístný kód CVC2/CVV2 na zadní straně karty. Nikdy tě tímto způsobem nepožádáme o údaje tvé karty, takže pokud tě někdo naším jménem požádá o výše uvedené údaje, pravděpodobně se jedná o podvodníka. Žádné údaje v tomto případě neposkytuj a neprodleně informuj nás a banku, která vydala tvou kartu! Další informace o online platbách Stripe najdeš zde.

3.2 PLATBA PŘI PŘEVZETÍ (DOBÍRKA)

Objednávku můžeš zaplatit i při převzetí zásilky. Dobírka je k dispozici pouze v Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v Česku. U kurýra lze platit pouze v hotovosti.

4. ZPŮSOBY DORUČENÍ

4.1 DORUČOVÁNÍ DO DOMU V MAĎARSKU

Objednávku si můžeš objednat s doručením domů na adresu v Maďarsku. Objednávky, které nepřesahují hodnotu 50 000 HUF, budou doručeny za 1990 HUF. Všechny objednávky nad 50 000 HUF budou v rámci země doručeny zdarma. Naším smluvním logistickým partnerem je GLS General Logistics Systems Hungary Kft. Po předání zásilky dopravci k doručení obdržíš e-mailem oznámení o doručení a v den doručení další informace o doručení.

OMEZENÍ BEZPLATNÉHO DORUČENÍ NA PRVNÍ DORUČENÍ

Bezplatné doručení/vyzvednutí se vztahuje pouze na první doručení. V případě opětovného odeslání z důvodu nevyzvednutí zásilky bude účtován poplatek za doručení.

4.2 DORUČOVÁNÍ DO DOMU MIMO MAĎARSKO

Vaši objednávku doručíme do jakékoli země, ceny doručení naleznete níže:
  • Rumunsko 1 900 HUF (25 lei)
  • Slovensko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko 5 490 HUF (14 €)
  • Česko 5 490 HUF (341 CZK)
  • Polsko, Německo, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko, Bulharsko 6 990 HUF (18 €)
  • Dánsko, Francie, Itálie, Irsko, Španělsko: 9 990 HUF (25 €)
  • Zbytek Evropy 11 990 HUF (30 €)
  • Zbytek světa mimo Evropu 19 990 HUF (50 €)

5. TERMÍN DODÁNÍ

Obecná dodací lhůta pro objednávky je 30 dní od data potvrzení objednávky. Toto datum dodání je orientační, předpokládané datum dodání konkrétní objednávky bude zasláno v e-mailu s potvrzením objednávky. Přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek berete na vědomí, že výslovně vylučujeme jakoukoli odpovědnost za škody způsobené překročením dodací lhůty.

5.1 EXPRESNÍ ODESLÁNÍ DO 48H

U produktů označených ""EXPRESNÍ ODESLÁNÍ DO 48H“ budou objednávky uskutečněné v pracovní dny zabaleny a předány kurýrní službě k doručení do 48 hodin.

U konkrétních velikostí stejného produktu se dostupnost v rámci ""EXPRESNÍ ODESLÁNÍ DO 48H“ může lišit.

Objednávky zadané v nepracovní dny budou zabaleny a předány k doručení první následující pracovní den.

Pokud tvoje objednávka obsahuje produkt, na který se nevztahuje možnost ""EXPRESNÍ ODESLÁNÍ DO 48H“, na doručení objednávky se vztahuje dodací lhůta uvedená v části 5.

6. INFORMACE O VAŠEM PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podle § 20 nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.) máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Stručně řečeno to znamená, že za níže uvedených podmínek a povinností nám můžete na vlastní náklady vrátit výrobek objednaný na webových stránkách a my vám vrátíme celou kupní cenu výrobku nebo její část nebo náklady na dodání.

6.1 LHŮTA PRO OZNÁMENÍ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zrušení objednávky nám můžete oznámit ihned po jejím potvrzení, aniž byste museli čekat, až výrobek obdržíme. Svůj záměr odstoupit od smlouvy nám musíte jasně oznámit do 14 kalendářních dnů od převzetí výrobku, což doporučujeme učinit e-mailem nebo písemně doporučeným dopisem. Je vaší povinností potvrdit, že jste prohlášení podali ve stanovené lhůtě. Na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy máte 14 kalendářních dnů ode dne, kdy výrobek obdržíte vy nebo třetí strana, kterou jste určili při objednávce. Pokud vaše objednávka obsahovala více položek a byly doručeny v různých termínech, začíná tato 14 denní lhůta běžet od data převzetí poslední doručené položky.

6.2 VZOR PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zašlete nám prosím následující vzor prohlášení ke stažení nebo prohlášení obsahující stejné informace buď e-mailem na adresu support@truetosole.hu, nebo doporučeně poštou na adresu: 1102 Budapest, Állomás utca 4. Fszt. Adresa společnosti True To Sole Kft. E-mailová adresa: support@truetosole.hu Adresa. 3. Prohlašuji/prohlašujeme, že využívám/využíváme svého práva na odstoupení od smlouvy/odstoupení od smlouvy v souvislosti s nákupem následujícího výrobku/výrobků nebo poskytnutím následující služby: Datum uzavření smlouvy/datum přijetí: Číslo objednávky nebo faktury: Jméno spotřebitele/spotřebitelů: Adresa spotřebitele/spotřebitelů: Podpis spotřebitele/spotřebitelů: (pouze v případě prohlášení v listinné podobě) Datum:

6.3 POVINNOSTI A PODMÍNKY PŘI UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.3.1 POTVRZENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Obdržení odstoupení od smlouvy vám písemně potvrdíme (obvykle e-mailem). Pokud jste odstoupení od smlouvy provedli elektronicky a do 3 pracovních dnů od nás neobdržíte potvrzení, zašlete odstoupení od smlouvy doporučeným dopisem a přiložte kopii zaslaného e-mailu.

6.3.2 VRÁCENÍ VÝROBKU

Pokud je výrobek opatřen visačkou "True to Sole Authenticity Tag", přijímáme pouze vrácení výrobku, na kterém je tato visačka neporušená a nebyla odstraněna.

Jste povinni nám výrobek vrátit na vlastní náklady do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy, a to způsobem doručení, který věrohodně prokazuje datum a čas odeslání. Odeslání ve stanovené lhůtě musíte prokázat.

6.3.3 VRÁCENÍ PENĚZ

Pokud od smlouvy odstoupíte, jak je uvedeno výše, vrátíme vám celou kupní cenu včetně standardního poplatku za doručení nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co se o vašem odstoupení dozvíme. Pokud jste využili doručení zdarma, nebude vám vrácen žádný poplatek za doručení. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste použili dražší způsob doručení, než je standardní doručení, vrátíme vám pouze poplatek za standardní doručení. Vrácení peněz proběhne tak, jak jste za něj zaplatili. Pokud s tím během naší diskuse výslovně souhlasíte, můžeme vám vrátit peníze i jiným způsobem platby.

Upozorňujeme, že pokud uvedete nesprávné nebo nepřesné číslo bankovního účtu nebo poštovní adresu, nemůžeme nést odpovědnost za případné zpoždění nebo neobdržení náhrady. Máme právo zadržet vrácení peněz, dokud vrácený výrobek neobdržíme nebo dokud neprokážete, že jste jej nade vší pochybnost odeslali. V úvahu se bere dřívější z těchto dvou dat. Náklady na vrácení produktu nesete vy, nemůžeme přijímat zásilky na dobírku nebo zásilky "příjemce platí".

6.4 AMORTIZACE

Vezměte prosím na vědomí, že nesete odpovědnost za snížení hodnoty výrobku v důsledku jeho používání nad rámec použití nezbytného pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti výrobku: nárok na vrácení peněz v plné výši máte pouze v případě, že výrobek a jeho obal zůstanou v nepoškozeném, novém a prodejném stavu. V případě obuvi to znamená nepoškozenou krabici od bot a pouze čisté boty, které byly vyzkoušeny v interiéru, a veškeré další příslušenství v krabici (např. tkaničky, štítky, vložky, doplňky) je v plném stavu. Pokud má vrácený výrobek viditelné známky používání, znečištění nebo neúplný obsah, můžeme vám vrátit pouze sníženou částku. Výši snížení náhrady určíme na základě aktuálního stavu výrobku a obalu. Pokud vám z některého z výše uvedených důvodů nemůžeme vrátit peníze v plné výši, budeme vás písemně kontaktovat prostřednictvím jednoho z kontaktních údajů uvedených v oznámení o zrušení objednávky nebo v objednávkovém formuláři a sdělíme vám výši vrácené částky spolu s důvody zrušení. Pokud s výší vrácené částky nesouhlasíte, máte právo podat stížnost, jak je uvedeno v části těchto VOP věnované vyřizování stížností.

6.5 VYLOUČENÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Upozorňujeme, že právo na odstoupení od smlouvy podle článku 29 nelze uplatnit. c) "v případě výrobku, který není prefabrikovaný, který byl vyroben na základě návodu nebo na výslovné přání spotřebitele, nebo v případě výrobku, který je zjevně přizpůsoben spotřebiteli; e) "v případě výrobku v uzavřeném obalu, který nelze po otevření po dodání vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny; Pokud jste si produkt předem objednali podle bodu 11. VOP, nebudete moci uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle bodu "a", v případě smlouvy o poskytnutí služby po provedení celé služby, pokud podnik zahájil plnění s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a spotřebitel vzal na vědomí, že po provedení celé služby ztratí právo na odstoupení od smlouvy;".

Pokud je výrobek opatřen visačkou "True to Sole Authenticity Tag", která potvrzuje jeho pravost, a je poškozený nebo je tato visačka odstraněna, když je připevněna, nebudeme moci vaši žádost o zrušení přijmout.

7. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Je pro nás nejdůležitější, abyste byli spokojeni jak se zakoupeným produktem, tak s nákupem. Pokud máte stížnost nebo spotřebitelskou reklamaci na výrobek nebo službu, můžete tak učinit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

Osobně v naší prodejně:1052 Budapest, Régi posta u 5.
E-mail: support@truetosole.hu
Pošta:1116 Budapest, Kondorosi út 12/A B. ép. 7. em. 3. ajtó

Vaši reklamaci se budeme snažit vyřešit co nejdříve, nejpozději do 30 dnů, a výrobek opravit nebo vyměnit nejpozději do 15 dnů. Pokud oprava nebude možná do 15 dnů, budeme vás informovat.

Pokud s vyřízením vaší stížnosti nesouhlasíte nebo pokud není možné vaši stížnost prošetřit, vedeme o vaší stížnosti a našem stanovisku k ní záznam, jehož kopii vám zašleme e-mailem.

Pokud reklamujete vadu kvality, povedeme o reklamaci záznam a vystavíme vám doklad o koupi výrobku. Záznamy uchováváme po dobu pěti let a na požádání je předkládáme kontrolním orgánům.

8. VAŠE MOŽNOSTI VYMÁHÁNÍ

Pokud se nám během konzultací nepodaří vaši stížnost uspokojivě vyřešit, máte následující možnosti nápravy:

8.1 PODÁNÍ STÍŽNOSTI U PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ NA OCHRANU SPOTŘEBITELE V MÍSTĚ VAŠEHO BYDLIŠTĚ.

Stížnost můžete v první řadě podat u orgánů odpovědných za ochranu spotřebitele, a to u okresního úřadu příslušného podle místa vašeho bydliště. Klikněte zdepro jejich seznam. Prověří stížnost a rozhodne, zda je oprávněné přijmout opatření na ochranu spotřebitele.

8.2 POSTOUPENÍ VĚCI SMÍRČÍMU ORGÁNU

Máte právo obrátit se se svou spotřebitelskou stížností na příslušný smírčí orgán v místě vašeho bydliště nebo sídla, který je oprávněn řešit spotřebitelské spory mimosoudní cestou, poradit vám a pokusit se dosáhnout smíru. Není-li smírčí řízení úspěšné, přijme rada rozhodnutí o daném spotřebitelském sporu. Budapešťská smírčí rada Adresa. 99. Telefonní číslo: +36 1 488 2131 Faxové číslo: +36 1 488 2186 E-mailová adresa: bekelteto.testulet@bkik.hu. Další informace o smírčích radách, obsahu a formě žádosti, která jim má být předložena, a kontaktní údaje příslušných orgánů ve vaší oblasti naleznete zde.

8.3 PLATFORMA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ONLINE

Evropská unie zřídila internetové stránky, na nichž mohou spotřebitelé a obchodníci řešit své spory týkající se nakupování online, aniž by se museli obracet na soud. Umožňuje vám vybrat si po vzájemné dohodě orgán pro řešení sporů, kterému chcete svěřit vyřízení své stížnosti. Platforma pro řešení sporů online je k dispozici zde..

8.4 ZAHÁJENÍ SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

V souvislosti se Smlouvou mezi námi jste oprávněni uplatnit své nároky vyplývající ze spotřebitelského sporu u soudu v občanskoprávním řízení podle občanského zákoníku.

9. ZÁRUKA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁRUKA NA VÝROBEK, ZÁRUKA

Tento oddíl vychází ze zmocnění čl. 9 odst. 3 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.), jak je uvedeno v příloze 3 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.).

9.1 ZÁRUKA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

V jakých případech můžete uplatnit právo na záruku na příslušenství? Pokud plníme vadně, můžete vůči nám uplatnit záruční nárok v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

JAKÁ PRÁVA MÁTE V RÁMCI ZÁRUKY NA PŘÍSLUŠENSTVÍ?

Můžete si vybrat z následujících: Můžete požádat o opravu nebo výměnu, ledaže by to bylo nemožné nebo by to pro nás znamenalo nepřiměřené dodatečné náklady ve srovnání s jiným požadavkem. Pokud jste o opravu nebo výměnu nepožádali nebo jste nemohli požádat, můžete požádat o poměrné snížení zaplacené ceny nebo můžete nechat vadu opravit či vyměnit na naše náklady, případně můžete v krajním případě odstoupit od smlouvy. Můžete přejít z jednoho práva na záruku na příslušenství na jiné, ale náklady na přechod nesete vy, pokud to nebylo oprávněné nebo pokud jsme vám k tomu nedali důvod.

JAKÁ JE LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV ZE ZÁRUKY NA PŘÍSLUŠENSTVÍ?

Reklamaci výrobku můžete uplatnit do dvou let od data, kdy byl výrobek výrobcem uveden na trh. Po uplynutí této doby toto právo ztrácíte.

U KOHO MŮŽETE UPLATNIT ZÁRUČNÍ PRÁVA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ?

U nás jako u poskytovatele služeb můžete uplatnit záruční reklamaci na příslušenství.

JAKÉ DALŠÍ PODMÍNKY MÁTE PRO UPLATNĚNÍ SVÝCH PRÁV NA ZÁRUKU NA PŘÍSLUŠENSTVÍ?

Do šesti měsíců od data dodání nejsou pro uplatnění vašich práv stanoveny jiné podmínky než oznámení vady a pouze prokázání, že jste výrobek zakoupili u nás. Po šesti měsících od data dodání však budete muset také prokázat, že zjištěná vada existovala již v době dodání.

9.2 ZÁRUKA NA VÝROBEK

KDY MŮŽETE UPLATNIT PRÁVO NA ZÁRUKU NA VÝROBEK?

V případě vady výrobku si můžete vybrat mezi záruční reklamací příslušenství nebo záruční reklamací výrobku.

JAKÁ PRÁVA MÁTE V RÁMCI REKLAMACE VÝROBKU

Můžete požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného výrobku.

V JAKÝCH PŘÍPADECH JE VÝROBEK VADNÝ?

Výrobek je vadný, pokud nesplňuje požadavky na jakost platné v době uvedení na trh nebo pokud nemá vlastnosti popsané výrobcem.

JAKÁ JE LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUKY VÝROBKU?

Na uplatnění reklamace výrobku máte dva roky od data, kdy byl výrobek výrobcem uveden na trh. Po uplynutí této doby toto právo ztrácíte.

VŮČI KOMU A ZA JAKÝCH DALŠÍCH PODMÍNEK MŮŽETE UPLATNIT NÁROK NA ZÁRUKU NA VÝROBEK?

Záruční práva na výrobek můžete uplatnit pouze u výrobce nebo distributora výrobku. Abyste mohli uplatnit nárok na záruku na výrobek, musíte prokázat, že je výrobek vadný.

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ JE VÝROBCE (DISTRIBUTOR) OSVOBOZEN OD SVÝCH ZÁRUČNÍCH POVINNOSTÍ NA VÝROBEK?

Výrobce (distributor) je osvobozen povinnosti poskytnout záruku na výrobek pouze tehdy, pokud může prokázat, že:

  • výrobek nebyl vyroben nebo uveden do oběhu v rámci jeho podnikání, nebo
  • vada nebyla zjistitelná podle stavu vědy a techniky v době, kdy byl výrobek uveden na trh, nebo
  • vada výrobku je důsledkem použití právního předpisu nebo závazné normy stanovené orgánem veřejné moci.

Výrobce (distributor) musí prokázat pouze jeden důvod pro osvobození. Vezměte prosím na vědomí, že na stejnou závadu nelze současně uplatnit záruku na příslušenství a záruku na výrobek. Pokud však bude vaše reklamace výrobku úspěšná, můžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství u výrobce vyměněného výrobku nebo opraveného dílu.

9.3 ZÁRUKA

KDY MŮŽETE UPLATNIT PRÁVO NA ZÁRUKU?

V případě vadného plnění se povinná záruka vztahuje na nové výrobky dlouhodobé spotřeby uvedené v příloze 1 nařízení vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinné záruce na některé výrobky dlouhodobé spotřeby.

JAKÁ MÁM PRÁVA ZE ZÁRUKY A V JAKÝCH LHŮTÁCH?

Záruční reklamace lze uplatnit v záruční době. Pokud osoba povinná poskytnout záruku nesplní svou povinnost v přiměřené lhůtě poté, co ji k tomu nositel práva vyzval, lze nárok na záruku uplatnit u soudu do tří měsíců od uplynutí lhůty stanovené ve výzvě, a to i v případě, že záruční doba již uplynula. Nedodržení této lhůty má za následek ztrátu práva. V ostatních ohledech se na uplatnění nároku ze záruky použijí přiměřeně pravidla platná pro uplatnění práv ze záruky.

Doba trvání záruky závisí na kupní ceně zakoupeného výrobku: 10 000 až 100 000 HUF na jeden rok, 100 001 až 250 000 HUF na dva roky a více než 250 000 HUF na tři roky.

Nedodržení této lhůty má za následek ztrátu práva. Záruční doba začíná běžet dnem dodání spotřebního produktu spotřebiteli nebo, pokud instalaci provádí podnik nebo jeho zástupce, dnem instalace. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou vám závada bránila používat výrobek v souladu s jeho určením.

Pokud se při uplatnění záruční reklamace zjistí během první opravy nebo do 30 dnů od oznámení závady, že výrobek nelze opravit nebo byl opraven třikrát a počtvrté selhal, bude výrobek vyměněn nebo bude vrácena kupní cena.

KDY JE DODAVATEL OSVOBOZEN SVÉ ZÁRUČNÍ POVINNOSTI?

Poskytovatel služeb se zprostí své záruční povinnosti pouze tehdy, pokud prokáže, že příčina závady vznikla až po provedení služby. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete současně uplatnit záruční reklamaci a záruční reklamaci nebo záruční reklamaci výrobku a záruční reklamaci na stejnou závadu, ale že máte nárok na práva vyplývající ze záruky bez ohledu na záruční reklamace příslušenství a záruku výrobku.

10. PRAVIDLA PRO PŘEPRODÁVANÉ (RESELL) PRODUKTY

Naše přeprodávané produkty jsou nové, originální, nikdy nenošené (!) výrobky od oficiálního prodejce, které jsou považovány za legálně použité výrobky pouze proto, že jsou přeprodávané. Nevztahuje se na ně žádná záruka, ale můžete uplatnit svá práva v rámci záruky jako na nový výrobek s jediným rozdílem: záruka končí jeden rok po datu dodání! Samozřejmě máte také právo na odstoupení od smlouvy podle článku 20 vládního nařízení 45/2014 (26.II.), tj. můžete odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu a vrátit výrobek podle pravidel uvedených v části 6 ("Informace o právu na odstoupení od smlouvy").

11. PODMÍNKY PŘEDOBJEDNÁVKY

U produktů, které nejsou skladem, ale pravděpodobně budou k dispozici, můžete využít naši službu předobjednávek. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom produkt získali za podmínek a ve lhůtách stanovených v tomto článku.

11.1 ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘEDOBJEDNÁVKU

Žádost o předobjednávku můžete podat osobně v prodejně True to Sole (1052 Budapest, Régi posta utca 5.) nebo na stránce předobjednávek na webových stránkách truetosole.hu. Chcete-li provést předobjednávku, musíte přijmout podmínky předobjednávky True to Sole uvedené v části 11 našich všeobecných obchodních podmínek a podmínky našich zásad ochrany osobních údajů.

11.2 ZAPLACENÍ ZÁLOHY A POTVRZENÍ PŘEDBĚŽNÉ OBJEDNÁVKY

Vaši žádost o předběžnou objednávku vyřídíme nejpozději do 5 pracovních dnů, tj. posoudíme vaše možnosti nákupu a odhadneme cenu, za kterou můžeme výrobek získat. Pokud bude výrobek, který si chcete předobjednat, s největší pravděpodobností k dispozici, zašleme vám na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v žádosti o předobjednávku, číslo objednávky a odhadovanou cenu spolu s informacemi o způsobu zaplacení zálohy. Pro potvrzení předobjednávky je nutné složit zálohu, kterou můžete zaplatit bankovním převodem do 2 dnů na uvedené číslo bankovního účtu a do poznámky uvést číslo objednávky. Výše zálohy se liší v závislosti na odhadované ceně produktu, který si chcete předobjednat:

 

Odhadovaná cena Suma rezervace
Do 100 000 HUF
30 000 HUF
medzi 100 - 200 000 HUF
60 000 HUF
medzi 200 - 300 000 HUF
 90 000 HUF
medzi 300 - 400 000 HUF
120 000 HUF
medzi 400 - 500 000 HUF
150 000 HUF
medzi 500 000 - 1 000 000 HUF
300 000 Ft
1 000 000 HUF
 500 000 HUF

 

Předběžná objednávka bude potvrzena po obdržení zálohové platby/rezervace na náš bankovní účet, od té doby se pokusíme pro vás produkt získat do 30 dnů.

11.3 ZADÁVÁNÍ A PŘÍJEM ZAKÁZEK

Jakmile pro vás bude výrobek pořízen a dopraven do našeho skladu, zašleme vám oznámení o úspěšném nákupu. Pokud se nám podaří získat výrobek pouze za vyšší než odhadovanou cenu, budeme vás kontaktovat. Tuto konečnou cenu můžete přijmout, nebo máte právo zrušit předběžnou objednávku a získat zpět celou zaplacenou zálohu. Jakmile předobjednaný produkt dorazí do našeho skladu, oznámíme vám podrobnosti o vyzvednutí nebo doručení. V případě vyzvednutí v prodejně můžete zbývající částku zaplatit v hotovosti nebo kreditní kartou při vyzvednutí. Při doručení domů můžete zbývající částku zaplatit v hotovosti u kurýra.

11.4 ZRUŠENÍ, NEPLNĚNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY

Předběžnou objednávku můžete zrušit bez udání důvodu, dokud vám nezašleme oznámení o úspěšném nákupu, a obdržíte zpět celou zaplacenou zálohu. Pokud od předběžné objednávky odstoupíte po oznámení o úspěšném zadání veřejné zakázky (nebo po přijetí konečné ceny), nevracíme vám zaplacenou zálohu, protože předběžná objednávka nebo veřejná zakázka provedená na jejím základě představuje smlouvu o poskytování služeb a řídí se článkem 29 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.). Pokud uplyne 30 denní lhůta závazku pro zadání veřejné zakázky, budeme s vámi konzultovat, zda zadání veřejné zakázky prodloužíme o dalších 30 dní, nebo zda od předběžné objednávky odstoupíte. V případě odstoupení od smlouvy vám vrátíme celou částku vkladu. Na prodlouženou dobu závazku se vztahují stejné podmínky. Vzhledem k tomu, že zadávání zakázek je ovlivněno okolnostmi, které nemůžeme ovlivnit, bude neuskutečnění zakázky ve lhůtě závazku nebo ve vzájemně dohodnuté prodloužené lhůtě závazku považováno za okolnost, kterou nemůžeme ovlivnit, a bude mít za následek pouze vrácení zálohy, nikoli její dvojnásobek. U produktů zakoupených v rámci předobjednávky nemůžeme poskytovat výměnu velikosti.

Budapešť, 21. březen 2023 (v2.0)