podmienky služby

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

Pozorne si, prosím, prečítaj naše Všeobecné obchodné podmienky (VOP), keďže dokončenie objednávky znamená prijatie týchto VOP. V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktuj našu zákaznícku podporu ešte pred dokončením objednávky.

1. VŠEOBECNÉ INFOMRÁCIE O SPOTREBITEĽSKEJ ZMLUVE, KTORÁ MEDZI NAMI VZNIKÁ NA ZÁKLADE NÁKUPU

Kúpou produktu alebo produktov (ďalej len „Produkt“), ktoré ponúka e-shop True To Sole (ďalej len „Webová stránka“) dochádza k uzatvoreniu spotrebiteľskej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) na diaľku, a to elektronickou cestou medzi spoločnosťou TTS HEADQUARTERS Zrt. (ďalej len „Poskytovateľ“ alebo „My“) a Tebou ako spotrebiteľom (ďalej len „Zákazník“ alebo „Ty“, spoločne „Strany“). Údaje Poskytovateľa: TTS HEADQUARTERS Zrt., sídlo: 1116 Budapest, Kondorosi út 12/A B. ép. 7. em. 3. ajtó, korešpondenčná adresa: Hungary, 1116 Budapest, Kondorosi út 12/A B. ép. 7. em. 3. ajtó, e-mailová adresa: support@truetosole.hu, číslo zápisu do obch. registra: Cg. 01-10-141915, ktorý vedie Registračný súd Hlavného mesta Budapešti, daňové číslo:  32001897-2-43, číslo bankového účtu: OTP Bank 11710002-24141307, webová stránka: https://www.truetosole.hu. Údaje poskytovateľa hostingu: Do Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, číslo zápisu do obch. registra: 11-09-016434, daňové číslo: 11743435-2-11, sídlo: 2500 Esztergom, Lőrinc utca 8. földszint 1., telefónne číslo: +36 33 999616, e-mailová adresa: hello@domdom.hu. Obsah zmluvy tvoria informácie a vyhlásenia na Webovej stránke, ako aj tieto VOP. VOP zahŕňa práva a povinnosti Zákazníka a Poskytovateľa, podmienky vzniku zmluvy, lehoty plnenia zmluvy, dodacie a platobné podmienky, pravidlá zodpovednosti strán a podmienky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Keďže máme právo zmeniť VOP, prečítaj si ich pred každou objednávkou. Upravené VOP nadobudnú účinnosť ich zverejnením na webovej stránke, pričom netýkajú sa objednávok potvrdených pred ich zverejnením. Zmluva sa nepovažuje za písomnú, a preto ju nearchivujeme. Je spracovaná v maďarskom jazyku a vzťahujú sa na ňu najmä tieto právne predpisy: maď. zákon č. CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľov, zákon č. CVIII z roku 2001 o službách elektronického obchodu a o niektorých otázkach týkajúcich sa služieb informačnej spoločnosti, zákon č. V z roku 2013 o Občianskom zákonníku (maď. skratka Ptk.), nariadenie vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke na určitý tovar dlhodobej spotreby, nariadenie vlády č. 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikmi, vyhláška ministra národného hospodárstva (IV. 29.) o postupe pri uplatňovaní práv zo záruky na tovar predávaný na základe zmluvy medzi spotrebiteľmi a podnikmi.

1.1 ČIASTOČNÁ NEPLATNOSŤ

Ak sú niektoré ustanovenia VOP neúčinné alebo neúplné, netýka sa to ostatných platných ustanovení zmluvy. Namiesto neúčinných alebo chybných ustanovení sa použijú príslušné zákonné ustanovenia.

1.2 PODSTATNÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

O podstatných vlastnostiach produktov, ktoré sú dostupné na Webovej stránke, poskytujeme podrobné informácie v popise jednotlivých produktov. Informácie a fotografie na stránkach produktov majú informačný charakter. Fotografie sú v niektorých prípadoch ilustračné, farby viditeľné na obrazovke sa môžu líšiť od skutočných farieb produktu.

Na webovej stránke sa dajú kúpiť nové, používané a resellové produkty.

Ak bol produkt používaný, túto informáciu uvádzame v jeho popise.

Resellové produkty nie sú považované za nové, hoci pochádzajú od oficiálnych distribútorov, sú originálne a nepoužívané, avšak tým, že ich znovu predávame (resell) právne sa považujú za používané. Na resellové produkty sa nevzťahuje povinná záruka, ale môžeš si uplatniť záruku za vady produktu ako v prípade ostatných produktov na Webovej stránke. Rozdiel spočíva iba v tom, že uplynutím jedného roka od dátumu plnenia záruka za vady produktu zaniká. Samozrejme v zmysle § 20 nariadenia vlády č. 45/2014 (II. 26.) máš právo aj na odstúpenie od zmluvy, teda do 14 dní môžeš bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť nám produkt na základe pravidiel vymedzených v čl. 6 („Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy“).

1.3 CENY

Ceny sú na Webovej stránke uvedené vo forintoch (HUF). Pre tvoju informáciu si môžeš tiež pozrieť ceny v eurách (EUR), lei (RON) a českej korune (CZK) podľa nášho aktuálneho výmenného kurzu. Ceny zahŕňajú DPH. Konečnú cenu tvorí cena za Produkt a poštovné, pričom táto cena má informačný charakter. Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny. Môže nastať prípad, že na Webovej stránke bude zverejnená chybná cena kvôli preklepu alebo technickej chybe. Príkladom je výrazne odlišná cena produktu v porovnaní s verejne známou a všeobecne akceptovanou cenou. V prípade chybnej ceny objednávku (ktorá z právneho hľadiska predstavuje návrh Zákazníka) nevieme prijať. V prípade objednávky produktu s chybnou cenou ťa budeme kontaktovať formou e-mailu alebo telefonicky a informovať o správnej cene. Ak si následne neželáš kúpiť produkt, objednávku vieš zrušiť bez akýchkoľvek následkov a týmto nedochádza k uzatvoreniu Zmluvy.

1.4 KÓDEX SPRÁVANIA

Nedisponujeme kódexom správania podľa zákona č. XLVII z roku 2008 o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom.

1.5 AUTORSKÉ PRÁVA

Na základe maď. zákona o autorských právach č. LXXVI z roku 1999 (maď. skratka Szjt.) sa Webová stránka, vrátane jej obsahu, najmä textov, obrázkov, videí, ich usporiadanie a kód Webovej stránky považujú za autorské dielo, a tak sú všetky jej časti chránené autorským právom. Používanie Webovej stránky alebo ktorejkoľvek aplikácie, prostredníctvom ktorej možno Webovú stránku alebo ktorúkoľvek jej časť upravovať bez nášho súhlasu je zakázané. Používanie akéhokoľvek materiálu z Webovej stránky a jej databázy s naším súhlasom je možné len jednoznačným uvedením zdroja a odkazu na Webovú stránku.

2. POSTUP UZATVÁRANIA ZMLÚV

2.1 VÝBER PRODUKTU

Produkty môžeš prezerať použitím vyhľadávača alebo výberom kategórie z menu. Na každej produktovej stránke si môžeš pozrieť podstatné informácie (materiál, farba, technické údaje, tabuľku rozmerov a dostupné veľkosti), ako aj obrázky o produkte. Tieto obrázky sú ilustračné, farby na obrazovke a skutočné farby produktu sa môžu líšiť.

2.2 VLOŽENIE PRODUKTU DO KOŠÍKA

Ak si chceš kúpiť jeden alebo viac produktov, klikni na tlačidlo „KÚPIŤ“ na produktovej stránke. Vloženie produktu do košíka ťa nezaväzuje ku kúpe ani k jeho zaplateniu.

2.3 ZOBRAZENIE KOŠÍKA A ÚPRAVA JEHO OBSAHU

Pri ikone „KOŠÍK“ v hlavičkovom menu vždy vidíš, koľko produktov sa v ňom nachádza a aká je ich celková cena. Kliknutím na tlačidlo „KOŠÍK“ môžeš upravovať jeho obsah až do ukončenia objednávky. Môžeš odstrániť produkt z košíka (hoci aj všetky produkty, a tým ho úplne vyprázdniť), môžeš pridať nový produkt alebo produkty a upraviť aj počet objednaných kusov pomocou tlačidiel plus a mínus. Ak si chceš objednať produkty v košíku, klikni na tlačidlo „POKRAČOVAŤ“.

2.4 ZADANIE ÚDAJOV

Stlačením tlačidla „POKRAČOVAŤ“ sa dostaneš na stránku Pokladne. Pomocou tlačidiel na spodku stránky sa vieš vrátiť alebo pokračovať v nákupe, môžeš však aj úplne prerušiť proces. Môžeš si vybrať, či nakúpiš bez registrácie alebo sa aj zaregistruješ. Ak si sa ešte neprihlásil, môžeš to tu spraviť zadaním tvojej zaregistrovanej e-mailovej adresy a hesla. Zadaj svoje meno a dodaciu adresu. V ďalšom kroku si zvoľ spôsob doručenia a platby a môžeš tu zadať aj svoj zľavový kód. Ak sa fakturačná adresa nezhoduje s dodacou, zadaj fakturačné údaje. Po dokončení týchto krokov nasleduje „Zhrnutie objednávky“.

2.5 DOKOČENIE OBJEDNÁVKY

Veľmi dôležité je skontrolovať objednávku pred jej dokončením a uistiť sa, že sú všetky údaje správne. Pre dokončenie objednávky si musíš prečítať tieto VOP a zaviazať sa k platbe za objednávku. Stlač tlačidlo „POKRAČOVAŤ“. Z právneho hľadiska ide o Ponuku, ktorú nám zasielaš. Ak ju neakceptujeme v zmysle bodu 2.7., tým sa oslobodíš od súvisiacich povinností.

2.6 POTVRDENIE TVOJEJ OBJEDNÁVKY A JEJ SPRACOVANIE, VZNIK ZMLUVY

O prijatí tvojej objednávky ti pošleme automatickú správu, ktorá je zároveň zhrnutím všetkých dôležitých údajov objednávky. Z právneho hľadiska to ešte neznamená, že sme akceptovali tvoju Ponuku a nedochádza ani k vzniku Zmluvy. Ak neobdržíš tento informačný e-mail do 24 hodín alebo zistíš, že obsahuje chybný údaj (preklep v mene, nesprávna adresa alebo nevhodný produkt), bezodkladne kontaktuj našu zákaznícku podporu. Ak vieme vybaviť tvoju objednávku, tak ju akceptujeme formou e-mailu, čo z právneho hľadiska znamená, že došlo k vzniku Zmluvy medzi nami.

2.7 NEMOŽNOSŤ VYBAVENIA TVOJEJ OBJEDNÁVKY, ČIASTOČNÉ PLNENIE

Upozorňujeme, že prípadné technické chyby na Webovej stránke alebo okolnosti, ktoré sa objavia pri spracúvaní tvojej objednávky (ako napríklad technická chyba na Webovej stránke alebo chybná cena spôsobená ľudskou nepozornosťou, administratívna chyba, náhly nedostatok tovaru, továrenská vada objavená na produkte pred jeho odoslaním alebo udalosť vis maior) môžu znemožniť vybavenie tvojej objednávky. V takýchto prípadoch si vyhradzujeme právo na čiastočné alebo úplne odmietnutie akceptovaných objednávok. V takomto prípade ťa budeme bezodkladne kontaktovať, aby sme našli riešenie.

Ak tvoju objednávku vieme vybaviť iba čiastočne, budeme ťa o tom informovať a doručíme ti ju iba vtedy, ak prijmeš čiastočné plnenie. Ak Produkt alebo Produkty boli vopred zaplatené, vrátime ti plnú kúpnu cenu do 4 pracovných dní.

2.8 BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE E-SHOPU

Uchovávaj, prosím, aktuálnu e-mailovú adresu a aktuálne číslo telefónu v našom e-shope a vždy nás informuj v prípade ich zmeny. Odporúčame používať iba takú e-mailovú adresu, ku ktorej máš neobmedzený prístup iba ty. Heslo patriace k tvojej e-mailovej adrese nikomu neposielaj a pravidelne ho meň.

Odporúčame zadať v e-shope heslo, ktoré nikde inde nepoužívaš. Ak si ktokoľvek v našom mene pýta tvoje prihlasovacie meno, heslo, údaje tvojej platobnej karty alebo iné údaje, neodpovedaj na e-mail a informuj nás o takomto pokuse na e-mailovej adrese support@truetosole.hu.

2.9 MOŽNOSTI OPRÁV ZADANÝCH ÚDAJOV

Pred dokončením objednávky môžeš kedykoľvek upraviť zadané údaje a skontrolovať všetky dôležité informácie o objednávke v rámci zhrnutia objednávky. Pozorne ich skontroluj, najmä dodaciu a fakturačnú adresu, aby sa prípadné chyby odhalili a opravili ešte pred dokončením objednávky. Opraviť údaje v danej kolónke môžeš návratom k nej pomocou tlačidiel prehliadača „späť“ a „ďalej“ alebo tlačidiel používateľského rozhrania Webovej stránky. V prípade chýb alebo nepresností objavených po dokončení objednávky nás čo najskôr kontaktuj na e-mailovej adrese support@truetosole.hu.

2.10 TVOJA ZODPOVEDNOSŤ ZA PRESNOSŤ ZADANÝCH ÚDAJOV

Upozorňujeme ťa, že nesieš zodpovednosť za presnosť a správnosť zadaných údajov. Zodpovedáš za náklady alebo škody, ktoré nám spôsobia nepresné alebo chybne zadané údaje. Neberieme zodpovednosť za plnenie na základe nepresne zadaných údajov. Nesprávne zadaná e-mailová adresa, trvalé alebo dočasné chyby v prevádzke tvojho poskytovateľa e-mailových služieb, prípadne preplnená schránka správ, kvôli ktorej ti nevieme doručiť akceptáciu objednávky, môže zabrániť vzniku Zmluvy.

3. PLATOBNÉ METÓDY


3.1 PLATBA PLATOBNOU KARTOU PRI OBJEDNÁVKE

Platiť môžeš kartami Mastercard, Maestro, Visa a Visa Electron. Platba kreditnou kartou je zadarmo. Pri kartách Maestro a Visa Electron rozhoduje o tom, či ich možno použiť na nákupy online, vydávajúca banka. Ak si nie si istý, spýtaj sa pred nákupom zákazníckeho servisu svojej banky! Platby kreditnou kartou sa vykonávajú prostredníctvom služby Stripe system.

Všetky platby kartou sa vykonávajú v HUF. Platby kartou Stripe sa vykonávajú na zabezpečenej platobnej stránke, kde transakciu iniciuješ zadaním údajov o svojej karte. Po zadaní údajov o karte je potrebné overiť, či sú údaje správne. Transakcia sa začne spracovávať v systémoch spracovania banky. O výsledku platby budeš informovaný e-mailom.

RADY K BEZPEČNEJ PLATBE KARTOU

Nemáme prístup k údajom, ktoré zadáš na platobnej stránke Stripe, obdržíme iba potvrdenie o úspešnej či neúspešnej platbe. Mimo zabezpečenú platobnú stránku Stripe (napr. e-mail, SMS, telefón) nikdy nezadávaj číslo karty, dátum platnosti ani trojmiestny kód CVC2/CVV2 na zadnej strane karty. Nikdy ťa týmto spôsobom nepožiadame o údaje tvojej karty, takže ak ťa niekto v našom mene požiada o vyššie uvedené údaje, pravdepodobne sa jedná o podvodníka. Žiadne údaje v tomto prípade neposkytuj a bezodkladne informuj nás a banku, ktorá vydala tvoju kartu! Ďalšie informácie o online platbách Stripe nájdeš tu.


3.2 PLATBA PRI PREVZATÍ OBJEDNÁVKY (DOBIERKA)

Objednávku môžeš zaplatiť aj pri prevzatí zásielky. Dobierka je k dispozícii iba v Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v Česku. U kuriéra je možné platiť iba v hotovosti.

4. SPÔSOBY DODANIA

4.1 DORUČENIE NA ÚZEMÍ MAĎARSKA

Objednávku si môžeš objednať s doručením domov na adresu v Maďarsku. Objednávky, ktoré nepresahujú hodnotu 50 000 HUF, budú doručené za 1990 HUF. Všetky objednávky nad 50 000 HUF budú v rámci krajiny doručené zadarmo. Našim zmluvným logistickým partnerom je GLS General Logistics Systems Hungary Kft. Po odovzdaní zásielky dopravcovi na doručenie obdržíš e-mailom oznámenie o doručení a v deň doručenia ďalšie informácie o doručení.

BEZPLATNÉ DORUČENIE PRVEJ OBJEDNÁVKY

Bezplatné doručenie/vyzdvihnutie sa vzťahuje iba na prvé doručenie. V prípade opätovného odoslania z dôvodu nevyzdvihnutia zásielky bude účtovaný poplatok za doručenie.

4.2 DORUČENIE MIMO ÚZEMIA MAĎARSKA

Vašu objednávku doručíme do akejkoľvek krajiny, ceny doručenia nájdete nižšie:
  • Rumunsko 1 900 HUF (25 lei)
  • Slovensko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko 5 490 HUF (14 €)
  • Česko 5 490 HUF (341 CZK)
  • Poľsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Bulharsko 6 990 HUF (18 €)
  • Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Írsko, Španielsko: 9990 HUF (25 €)
  • Zvyšok Európy 11 990 HUF (30 €)
  • Zvyšok sveta mimo Európy 19 990 HUF (50 €)

5. LEHOTA DODANIA

Všeobecná lehota dodania je najviac 30 dní od akceptácie objednávky. Táto lehota má informačný charakter. Konkrétnu lehotu dodania danej objednávky obsahuje e-mailové potvrdenie o akceptácii objednávky. Prijatím týchto VOP berieš na vedomie, že sa výslovne vylučuje naša zodpovednosť za škodu spôsobenú neskorším doručením objednávky ako je uvedená lehota dodania.

5.1 EXPRESNÉ ODOSLANIE DO 48H

Pri produktoch označených ""EXPRESNÉ ODOSLANIE DO 48H"" budú objednávky uskutočnené v pracovné dni zabalené a odovzdané kuriérskej službe na doručenie do 48 hodín.

Pri konkrétnych veľkostiach rovnakého produktu sa dostupnosť v rámci ""EXPRESNÉ ODOSLANIE DO 48H"" môže líšiť.

Objednávky zadané v nepracovné dni budú zabalené a odovzdané na doručenie prvý nasledujúci pracovný deň.

Pokiaľ tvoja objednávka obsahuje produkt, na ktorý sa nevzťahuje možnosť ""EXPRESNÉ ODOSLANIE DO 48H"", na doručenie objednávky sa vzťahuje dodacia lehota uvedená v časti 5.

6. POUČENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Na základe § 20 nariadenia vlády č. 45/2014 (II. 26.) máš právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu. V krátkosti to znamená, že za nižšie uvedených podmienok a po splnení uvedených povinností nám môžeš vrátiť produkty objednané cez Webovú stránku na vlastné náklady a vrátime ti plnú alebo čiastkovú kúpnu cenu produktu ako aj poštovné.

6.1 LEHOTA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Oznámenie o odstúpení od zmluvy nám môžeš poslať hneď po našej akceptácii objednávky, nemusíš čakať do prevzatia produktu. Po prevzatí produktu nám oznámenie o odstúpení od zmluvy musíš poslať do 14 kalendárnych dní formou e-mailu alebo písomne doporučeným listom. Preukázanie zaslania oznámenia v rámci lehoty je tvojou zodpovednosťou. Odstúpenie od zmluvy nám môžeš oznámiť do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď si ty alebo tebou určená tretia osoba prevzala produkt. V prípade objednávky s viacerými položkami, ktoré boli doručené v rôznych dňoch, začína plynúť 14 dňová lehota dňom doručenia poslednej položky objednávky.

6.2 VZOR OZNÁMENIA O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

Vyplnený vzor oznámenia, ktoré si môžeš stiahnuť, alebo oznámenie, ktoré obsahuje potrebné informácie nám zašli na e-mailovú adresu support@truetosole.hu alebo formou doporučeného listu na túto adresu: Hungary, 1102 Budapest, Állomás utca 4. Fszt. 3. Adresát: True To Sole Kft. E-mailová adresa: support@truetosole.hu. Adresa: Hungary, 1102 Budapest, Állomás utca 4. Fszt. 3. Podpísaný/á/í vyhlasujem/e, že si uplatňujem/e nárok na odstúpenie od zmluvy/vypovedanie zmluvy vo vzťahu k nižšie uvedenému/ným produktu/om alebo službe/ám: Dátum uzatvorenia zmluvy/prevzatia produktu: číslo objednávky alebo faktúry, meno spotrebiteľa/ov, adresa spotrebiteľa/ov, podpis spotrebiteľa/ov (v prípade papierového vyhlásenia: miesto a dátum).

6.3 POVINNOSTI A PODMIENKY UPLATNENIA PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.3.1 POTVRDENIE O PRIJATÍ TVOJHO OZNÁMENIA

Prijatie tvojho oznámenia o odstúpení od zmluvy potvrdíme písomnou formou (obyčajne formou e-mailu). Ak bolo tvoje oznámenie zaslané elektronicky a nedostaneš od nás odpoveď do 3 pracovných dní, oznámenie nám, prosím, zašli aj formou doporučeného listu a prilož kópiu zaslaného e-mailu.

6.3.2 VRÁTENIE PRODUKTU

Ak je súčasťou produktu štítok „True to Sole Authenticity tag“, prijmeme len produkt, z ktorého štítok nebol odstránený a je v neporušenom stave.

Produkt nám musíš vrátiť na vlastné náklady do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy na našu adresu spôsobom, ktorým vieš vierohodne preukázať dátum podania zásielky. Zásielku musíš preukázateľne podať v rámci tejto lehoty.

6.3.3 VRÁTENIE PEŇAZÍ

Ak odstúpiš od Zmluvy podľa vyššie uvedeného, vrátime ti plnú kúpnu cenu vrátane štandardného poštovného do 14 kalendárnych dní od obdržania tvojho oznámenia o odstúpení. Ak ti bola objednávka doručená bezplatne, poštovné ti nevraciame. Informujeme ťa, že pri voľbe drahšieho spôsobu doručenia ako je štandardné poštovné ti vrátime iba cenu štandardného poštovného. Peniaze ti vrátime spôsobom akým boli zaplatené. V prípade tvojho výslovného súhlasu ti ich môžeme vrátiť aj iným spôsobom.

Upozorňujeme ťa, že pri nepresnom alebo chybnom zadaní čísla bankového účtu alebo poštovej adresy, neberieme zodpovednosť za prípadné neskoršie alebo nemožné vrátenie peňazí. Peniaze máme právo zadržať do obdržania vráteného produktu alebo dovtedy, kým nespochybniteľne nepreukážeš podanie zásielky. Z týchto dvoch prípadov rozhoduje skorší prípad. Náklady na vrátenie produktu nesieš ty, neakceptujeme zásielky na dobierku alebo zásielky typu „uhradí adresát“.

6.4 POKLES HODNOTY

Upozorňujeme ťa, že zodpovedáš za pokles hodnoty produktu spôsobeného odlišným používaním než na účely určenia charakteru, vlastností a funkčnosti produktu. Na vrátenie plnej kúpnej ceny máš právo iba v prípade, že je produkt a jeho balenie neporušené, kompletné a znovu predateľné. V prípade obuvi to znamená nepoškodený obal, čistú obuv skúšanú v interiéri a prípadné kompletné príslušenstvo v krabici (napríklad šnúrky, štítky, vložky a doplnky). Ak sú na vrátenom produkte viditeľné známky používania, nečistoty alebo chýbajú niektoré jeho časti, vrátime ti čiastkovú cenu produktu. Mieru zníženia hodnoty určíme podľa aktuálneho stavu produktu a balenia. V prípade, že ti z niektorého vyššie uvedeného dôvodu nevieme vrátiť plnú cenu produktu, budeme ťa písomne informovať na kontaktnej adrese uvedenej v oznámení o odstúpení od zmluvy alebo v objednávke a uvedieme dôvod zníženia ceny, ktorá ti bude vrátená. V prípade tvojho nesúhlasu s mierou zníženia ceny produktu, máš právo podať sťažnosť v zmysle bodu Podávanie sťažností v rámci týchto VOP.

6.5 VYLÚČENIE PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Upozorňujeme ťa, že v prípadoch vymedzených v § 29 ods. 1 nariadenia vlády 45/2014 (II.26.) najmä bodom „c“ a „e“ nemôžeš uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, a to: „c) v prípade produktov, ktoré nie sú vyrobené vopred, ale vyrábajú sa na základe pokynov alebo výslovnej požiadavky spotrebiteľa a v prípade produktov, ktoré boli šité na mieru spotrebiteľovi“; „e) v prípade produktu s uzavretým obalom, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov po otvorení nemožno vrátiť“. Ak využiješ predobjednávku produktu v zmysle bodu č. 11 týchto VOP, tiež nemôžeš uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu „a“: „a) v prípade zmluvy o poskytnutí služby po jej plnom dodaní, ak podnik začal s plnením na základe výslovného predbežného súhlasu spotrebiteľa a spotrebiteľ si zobral na vedomie, že po plnom dodaní služby stráca svoje právo na odstúpenie od zmluvy.“

Ak je súčasťou produktu štítok „True to Sole Authenticity tag“ a bol porušený alebo odstránený, nemôžeme akceptovať tvoje oznámenie o odstúpení od zmluvy.

7. PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ

Tvoja spokojnosť so zakúpeným produktom aj s nákupným procesom je pre nás najdôležitejšia. Ak napriek tomu potrebuješ podať sťažnosť na produkt alebo na našu službu, tak ju môžeš podať:

osobne v našej predajni na adrese: Maďarsko, 1052 Budapest, Régi posta u 5
elektronicky na e-mailovú adresu: support@truetosole.hu

alebo poštou na adresu: Hungary,1116 Budapest, Kondorosi út 12/A B. ép. 7. em. 3. ajtó

Budeme sa snažiť vybaviť tvoju sťažnosť čo najskôr, najneskôr však do 30 dní, a prípadnú opravu alebo výmenu produktu zabezpečíme najneskôr do 15 dní. Budeme ťa informovať v prípade, ak oprava nie je možná do 15 dní.

V prípade tvojho nesúhlasu so spôsobom vybavenia tvojej sťažnosti alebo ak ju nie je možné preskúmať, spíšeme protokol o tvojej sťažnosti a našom stanovisku a pošleme ti kópiu e-mailom.

Ak sa na nás obrátiš kvôli chybe v kvalite produktu, spíšeme protokol o tvojej žiadosti a vystavíme ti potvrdenie o prevzatí produktu. Protokoly uchovávame po dobu 5 rokov a na požiadanie ich predložíme kontrolnému orgánu.

8. MOŽNOSTI UPLATNENIA TVOJICH PRÁV

V prípade, že nevieme primerane vyriešiť tvoju spotrebiteľskú sťažnosť, svoje nároky si môžeš uplatniť týmito spôsobmi:

8.1 PODANIE SŤAŽNOSTI NA ÚRAD NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV

Úlohy spojené s ochranou spotrebiteľov plní na prvom stupni úrad v mieste tvojho bydliska, ktorých zoznam nájdeš tu. Spracuje tvoju sťažnosť a prijme rozhodnutie, či je opodstatnené začať konanie na ochranu spotrebiteľa.

8.2 KONTAKTOVANIE ZMIEROVACIEHO VÝBORU

Máš právo obrátiť sa aj na zmierovací výbor v mieste tvojho trvalého alebo prechodného pobytu, ktorý má právomoc mimosúdne vyriešiť spotrebiteľské spory, poskytnúť poradenstvo a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody. V prípade neúspešného rokovania výbor prijme rozhodnutie vo vzťahu k spotrebiteľskému sporu. Budapesti Békéltető Testület (Zmierovací výbor v Budapešti) má adresu: Hungary, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefónne číslo: +36 1 488 2131, fax: +36 1 488 2186, e-mailovú adresu: bekelteto.testulet@bkik.hu. Bližšie informácie o obsahových a formálnych požiadavkách žiadostí, o zmierovacích výboroch a ich kontaktných údajoch podľa miestnej príslušnosti nájdeš tu. .

8.3 ONLINE PLATFORMA NA RIEŠENIE SPOROV

Európska únia vytvorila webovú stránku, pomocou ktorej môžu spotrebitelia a obchodníci riešiť svoje právne spory týkajúce sa online nákupov mimosúdnou cestou. Strany si tu vzájomnou dohodou môžu vybrať aj výbor na riešenie sporu. Online platforma na riešenie sporov je dostupná tu. .

8.4 ZAČATIE SÚDNEHO KONANIA

V zmysle maď. Občianskeho zákonníka si svoje práva vyplývajúce z našej Zmluvy týkajúce sa spotrebiteľského sporu môžeš uplatniť na súde formou občianskoprávneho konania.

9. ZÁRUKA ZA VADY PRODUKTU, ZÁRUKA ZA PRODUKT A ZÁKONNÁ ZÁRUKA

Tento článok bol spracovaný na základe § 9 ods. 3 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.) a prílohy č. 3 tohto nariadenia.

9.1 ZÁRUKA ZA VADY PRODUKTU

V akých prípadoch si môžeš uplatniť túto záruku? V zmysle maď. Občianskeho zákonníka si záruku môžeš uplatniť v prípade chybného produktu.

AKÉ PRÁVA TI PRISLÚCHAJÚ NA ZÁKLADE TEJTO ZÁRUKY?

Môžeš si uplatniť niektorý z týchto nárokov: požiadať o opravu alebo výmenu produktu, okrem prípadu, keď je to nemožné alebo daný nárok by nám spôsobil neúmerné dodatočné náklady. Ak si neželáš opravu ani výmenu alebo o ne nemôžeš požiadať, môžeš si nárokovať vrátenie pomernej kúpnej ceny alebo môžeš chybu opraviť alebo dať opraviť na naše náklady, prípadne ako krajné riešenie môžeš od zmluvy odstúpiť. Svoj nárok môžeš medzičasom aj zmeniť, príslušné náklady však znášaš ty, okrem prípadu, že bola zmena oprávnená alebo sme ti na ňu dali dôvod.

AKÁ JE LEHOTA NA UPLATNENIE ZÁRUKY ZA VADY PRODUKTU?

Záruku za produkt si môžeš uplatniť do dvoch rokov od uvedenia produktu do obehu jeho výrobcom. Uplynutím tejto lehoty záruka zaniká.

U KTORÉHO SUBJEKTU SA UPLATŇUJE ZÁRUKA ZA VADY PRODUKTU?

Záruku si uplatňuješ u nás, teda u Poskytovateľa.

AKÉ SÚ ĎALŠIE PODMIENKY UPLATNENIA TEJTO ZÁRUKY?

Uplatnenie záruky za vady produktu nemá do 6 mesiacov od dátumu plnenia inú podmienku, než je oznámenie chyby a preukázanie skutočnosti, že bol produkt kúpený u nás. Po uplynutí 6 mesiacov od dátumu plnenia pribúda povinnosť preukázania, že zistená chyba už existovala v čase plnenia Zmluvy.

9.2 ZÁRUKA ZA PRODUKT

V AKÝCH PRÍPADOCH SI MÔŽEŠ UPLATNIŤ TÚTO ZÁRUKU?

V prípade chýb produktu si môžeš podľa vlastného výberu uplatniť záruku za vady produktu alebo záruku za produkt.

AKÉ PRÁVA TI PRISLÚCHAJÚ NA ZÁKLADE TEJTO ZÁRUKY?

Uplatniť si môžeš výlučne nárok na opravu alebo výmenu chybného produktu.

V AKÝCH PRÍPADOCH SA POVAŽUJE PRODUKT ZA CHYBNÝ?

Produkt je chybný, ak v čase jeho uvedenia do obehu nespĺňa kvalitatívne požiadavky alebo nedisponuje vlastnosťami, ktoré uviedol výrobca v jeho popise.

AKÁ JE LEHOTA NA UPLATNENIE TEJTO ZÁRUKY?

Túto záruku si môžeš uplatniť do dvoch rokov od uvedenia produktu do obehu jeho výrobcom. Uplynutím tejto lehoty záruka zaniká.

U KTORÉHO SUBJEKTU SA UPLATŇUJE ZÁRUKA ZA PRODUKT?

Záruka za produkt sa uplatňuje výlučne u výrobcu alebo distribútora. V prípade uplatnenia záruky za produkt, musíš preukázať chybu produktu.

ZA AKÝCH PODMIENOK SA VÝROBCA (DISTRIBÚTOR) OSLOBODÍ OD POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÚCICH ZO ZÁRUKY ZA PRODUKT?

Výrobca (distribútor) sa oslobodí od povinností vyplývajúcich zo záruky za produkt výlučne v prípade, ak vie preukázať, že:

  • produkt nevyrobil resp. neuviedol do obehu v rámci svojej obchodnej činnosti alebo
  • že stav vedeckých a technických poznatkov v čase, keď sa uviedol produkt do obehu nebol na takej úrovni, aby umožnil zistiť chybu alebo
  • chyba produktu vyplýva z uplatnenia právnych predpisov alebo povinného úradného pokynu.

Výrobca (distribútor) sa oslobodí od povinností preukázaním už jedného z dôvodov. Informujeme ťa, že v prípade tej istej chyby si nemôžeš uplatniť súčasne záruku za vady produktu a záruku za produkt. V prípade uplatnenia záruky za produkt si však záruku za vady vymeneného produktu alebo opravenej časti produktu uplatňuješ u výrobcu.

9.3 ZÁKONNÁ ZÁRUKA

V AKÝCH PRÍPADOCH SI MÔŽEŠ UPLATNIŤ TÚTO ZÁRUKU?

V prípade chybného plnenia sa na nové produkty dlhodobej spotreby, vymenované v prílohe č. 1 nariadenia vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke na určité produkty dlhodobej spotreby vzťahuje povinná záruka.

AKÉ PRÁVA TI PRISLÚCHAJÚ NA ZÁKLADE TEJTO ZÁRUKY A AKÉ SÚ LEHOTY NA JEJ UPLATNENIE?

Túto záruku si môžeš uplatniť počas záručnej doby. Ak poskytovateľ záruky nevyhovie výzve oprávneného v príslušnej lehote, nárok zo záruky je možné si uplatniť na súde do 3 mesiacov od uplynutia lehoty uvedenej vo výzve, bez ohľadu na to, či došlo k uplynutiu záručnej doby. Po tejto lehote právo zaniká. V inakšom prípade je potrebné primerane aplikovať pravidlá uplatňovania záruky za vady produktu.

Dĺžka záručnej doby závisí od kúpnej ceny produktu: jeden rok pri cene od 10 000 HUF do 100 000 HUF, dva roky pri cene od 100 001 HUF do 250 000 HUF a tri roky pri cene vyššej ako 250 000 HUF.

Po tejto lehote záruka zaniká. Záručná doba zažína plynúť dňom prevzatia spotrebného tovaru spotrebiteľom alebo dňom, kedy podnik, prípadne ním poverená osoba uviedla produkt do prevádzky. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej produkt nebolo možné účelovo používať.

Ak sa počas prvej záručnej opravy alebo do 30 dní od oznámenia chyby produktu zistí, že produkt nie je možné opraviť, alebo ak už bol trikrát opravený a aj štvrtýkrát sa pokazí produkt vymeníme alebo ti vrátime jeho kúpnu cenu.

ZA AKÝCH PODMIENOK SA POSKYTOVATEĽ OSLOBODÍ OD POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÚCICH ZO ZÁRUKY?

Poskytovateľ sa oslobodí od povinností vyplývajúcich zo záruky len v prípade, ak preukáže, že k chybe došlo až po plnení. Upozorňujeme ťa, že v prípade tej istej chyby si nemôžeš uplatniť súčasne záruku za vady produktu a zákonnú záruku, ani záruku za produkt a zákonnú záruku. Bez ohľadu na nároky zo zákonnej záruky ti však naďalej prislúchajú práva vyplývajúce zo záruky za vady a záruky za produkt.

10. PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA RESELLOVÝCH PRODUKTOV

Resellové produkty sú produkty, ktoré sa nepovažujú za nové, pochádzajú od oficiálnych distribútorov, sú originálne a nepoužívané, ktoré znovu predávame (resell) a len preto sa právne považujú za používané. Na tieto produkty sa nevzťahuje povinná záruka, ale môžeš si uplatniť záruku za vady produktu ako v prípade nového produktu. Rozdiel spočíva iba v tom, že uplynutím jedného roka od dátumu plnenia záruka za vady produktu zaniká. Samozrejme v zmysle § 20 nariadenia vlády č. 45/2014 (II. 26.) môžeš do 14 dní bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť nám produkt na základe pravidiel vymedzených v čl. 6 („Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy“).

11. PODMIENKY PREDOBJEDNÁVKY

V prípade produktov, ktoré nemáme na sklade, ale s veľkou pravdepodobnosťou ich vieme obstarať, môžeš využiť našu službu predobjednávky. Pokúsime sa produkt zaobstarať podľa nášho najlepšieho vedomia v súlade s podmienkami a lehotami vymedzenými týmto článkom.

11.1 ZADANIE PREDOBJEDNÁVKY

Predobjednávku nám môžeš zadať buď osobne v predajni True to Sole (Maďarsko, Budapest, Régi posta utca 5.) alebo na webovej stránke truetosole.hu. Pre zadanie predobjednávky musíš prijať podmienky True to Sole stanovené v čl. 11 týchto VOP, ako aj ustanovenia Zásad spracúvania osobných údajov.

11.2 ZAPLATENIE ZÁLOHY A AKCEPTÁCIA PREDOBJEDNÁVKY

Tvoju predobjednávku spracujeme najneskôr do 5 pracovných dní, preskúmame možnosti obstarania produktu a odhadneme cenu, za ktorú ho vieme zaobstarať. Ak je daný produkt s veľkou pravdepodobnosťou možné obstarať, na tvoju e-mailovú adresu uvedenú v predobjednávke zašleme číslo objednávky a odhadovanú cenu, ako aj informáciu o platbe zálohy. Na účely akceptácie predobjednávky je potrebné zaplatiť zálohu, a to prevodom na bankový účet s uvedením čísla objednávky v poznámke. Výška zálohy je odstupňovaná v závislosti od odhadovanej ceny obstarávaného produktu:

 

Odhadovaná cena Výška zálohy
do 100 000 HUF
30 000 HUF
100 000 HUF – 200 000 HUF
60 000 HUF
200 000 HUF – 300 000 HUF
90 000 HUF
300 000 HUF – 400 000 HUF
120 000 HUF
400 000 HUF – 500 000 HUF
150 000 HUF
500 000 HUF – 1 000 000 HUF
300 000 HUF
nad 1 000 000 HUF
500 000 HUF

 

Akceptáciu predobjednávky potvrdíme po pripísaní zálohy/rezervačného poplatku na náš bankový účet a následne do 30 dní sa ti pokúsime produkt obstarať.

11.3 OBSTARANIE A PREVZATIE PRODUKTU

O úspešnom obstaraní produktu a jeho preprave do nášho skladu ťa budeme písomne informovať. Budeme ťa kontaktovať v prípade, ak by sme produkt vedeli obstarať za vyššiu než odhadovanú cenu. Túto finálnu cenu máš možnosť prijať alebo odstúpiť od predobjednávky a zaplatená záloha ti bude vrátená. Po naskladnení produktu ťa budeme informovať o možnosti jeho prevzatia v predajni alebo o podrobnostiach jeho doručenia. V prípade osobného prevzatia produktu môžeš zvyšnú sumu zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou v predajni. V prípade doručovania produktu môžeš zvyšnú sumu zaplatiť v hotovosti u kuriéra.

11.4 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZMARENIE ZMLUVY A INÉ PODMIENKY

Do oznámenia o úspešnom obstaraní produktu môžeš od predobjednávky kedykoľvek odstúpiť a vrátime ti celú zaplatenú zálohu. V prípade, že od predobjednávky odstúpiš po obdržaní oznámenia o úspešnom obstaraní produktu (alebo po prijatí finálnej ceny), zálohu ti nevrátime, keďže predobjednávka sa považuje za zmluvu týkajúcu sa obstarania produktu a poskytnutia služby a vzťahuje sa naň § 29 ods. 1 nariadenia vlády č. 45/2014 (II. 26.). Po uplynutí lehoty 30 dní na obstaranie produktu, sa s tebou spojíme a dohodneme sa, či ju predĺžime o ďalších 30 dní alebo či od predobjednávky odstúpiš. V prípade odstúpenia ti vrátime celú sumu zálohy. V prípade predĺženia lehoty sa naň vzťahujú rovnaké podmienky a pravidlá. Keďže obstarávanie je závislé od externých okolností, ak je v riadnej alebo v dohodnutej predĺženej lehote neúspešné, nemožno nám túto okolnosť prisúdiť. Nárok máš len na vrátenie sumy zálohy a nie jej dvojnásobku. V prípade produktov obstaraných v rámci predobjednávky nie je možnosť výmeny veľkosti. 

Budapešť, 21. marec 2023 (v2.0)