Politică de confidențialitate

Politică de Confidențialitate

Data: 20 mai 2022 (v1.2)

1. De ce este importantă protecția datelor?

Acest prospect conține în detaliu toate informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal ale părţilor terţe de către True to Sole Kft. Vă încurajăm să citiți aceste informații cu atenție pentru a fi la curent cu toate faptele și informațiile referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Prelucrarea datelor tale cu caracter personal are loc în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor sau GPDR – în continuare: „GDPR”), și a celorlalte regulamente legislative aplicabile.

Vă rugăm să rețineți că, utilizând site-ul web, abonându-vă la canalele noastre de marketing direct și la delurarea operaţiilor de vânzare-cumpărare, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, așa cum este detaliat în aceste politici.

Vă rugăm să rețineți că aceste informații de gestionare a datelor acoperă utilizarea site-ului web, utilizarea canalelor noastre de marketing direct și gestionarea datelor efectuată în timpul îndeplinirii contractelor de vânzare și cumpărare încheiate între noi. Vă rugăm să rețineți că abonarea la canalele noastre de marketing direct este supusă consimțământului voluntar prealabil, pe baza acestui prospect. Utilizarea Paginii web, adică furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, însă este posibil să desemnăm anumite informații ca fiind obligatorii sau necesare (*), acestea fiind necesare pentru furnizarea serviciilor utilizate de tine. În cazul în care nu dorești să ne furnizezi aceste date, este posibil că nu îți vom putea asigura anumite servicii

2. La ce servicii și la ce persoane se referă prezentul text informativ?

Textul informativ se referă la utilizatorii care vizitează pagina web truetosole.hu și care utilizează oricare dintre serviciile paginii sau cumpără produse de pe pagină, așadar și la prelucrarea datelor Tale cu caracter personal.

3. Cine este operatorul de date cu caracter personal?

Proprietarul și operatorul Paginii web este True to Sole Kft. (Nr. ORC: Cg. 01-09-345763, sediu social: 1102 Budapesta, Állomás utca 4. fsz. 3., C.I.F.: 27031946-2-42, autoritate de înregistrare: Registrul Comerțului de pe lângă Curtea din Budapesta-Capitală, în continuare „Noi”, sau „Operatorul de date”). Date de contact:

Web: https://www.truetosole.hu

Adresa: 1102 Budapesta, Állomás utca 4. fsz. 3.

E-mail: support@truetosole.hu

Telefon: +36 1 700 4022

4. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?

Persoanele care dețin date cu caracter personal sunt persoanele fizice. Datele cu caracter personal sunt reprezentate de orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă – sau „afectată” conform termenului utilizat de legislația privind protecția datelor. Date cu caracter personal sunt, spre exemplu: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail.

În cazul în care (i) dacă ȋn legătură cu cererea de ofertă, abonarea la buletinul informativ și/sau alt canal similar de marketing direct, înregistrărea, onorarea comenzii sau în alt mod ne furnizați numele, numele companiei, numărul de telefon, adresa de e-mail și/sau alte informații personale , vom procesa și aceste informații personale. Dacă ne vindeți un produs ca persoană fizică, prelucrarea datelor cu caracter personal impuse de lege este o condiție esențială pentru încheierea unui contract de vânzare.hezen kért adatokat is kezeljük Desigur declararea datelor indicate ȋn punctul este voluntar, cu toate acestea, furnizarea informațiilor menționate la punctul este o condiție prealabilă pentru încheierea contractului. În ambele situaţii este responsabilitatea ta ca datele furnizate să fie conforme realității.

5. În ce scop prelucrăm datele cu caracter personal?

Scopul Paginii web este prezentarea și promovarea produselor și serviciilor societății clienților noștri existenți și potențiali. În principal, datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a atinge acest scop. În plus, prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc și în alte scopuri, prezentate în detaliu mai jos.

5.1 Analiza Paginii web

Scopul prelucrării datelor:: înregistrarea și procesarea datelor privind frecventarea paginii, operarea și dezvoltarea Paginilor web, mentenanța Paginilor web, îmbunătățirea experienței utilizatorului.
Categorii de persoane afectate:: Utilizatorii care accesează Pagina web fără a cere ofertă.
Temeiul legal al prelucrării datelor: : interesul nostru legitim.
Sfera datelor cu caracter personal prelucrate:: Adresă IP, locație geografică aproximativă, tipul sistemului de operare, tipul browser-ului și date privind activitatea pe Pagina web. În majoritate, aceste date sunt prelucrate sub formă agregată și/sau anonimizată, în principal cu utilizarea cookie- urilor (a se vedea pct. 12 mai jos) sau tehnologiilor similare. În cazul în care nu ești de acord cu acestea, ai opțiunea de a nu utiliza Paginile web.
Durata prelucrării de date:: datele privind frecventarea Paginii web sunt prelucrate în majoritate sub formă agregată și anonimizată, în scopuri de analiză pentru o durată de la un an la doi ani. După expirarea acestui termen, datele privind frecventarea sun prelucrate în mod exclusiv sub formă anonimizată, ceea ce înseamnă că nu mai conțin date cu caracter personal. Poți afla mai multe pa Pagina web Google Analytics sau în textul informativ privind cookie-urile.
Procesor(i) de date: procesarea datelor privind frecventarea Paginilor web are loc cu utilizarea serviciilor Google Analytics. Poți citi mai multe despre serviciul Google Analytics și principiile de protecție a datelor Google aici. Pentru prelucrarea în legătură cu activități de marketing a datelor privind frecventarea Paginilor web, utilizăm serviciile următorilor furnizori (poți afla mai multe informații despre serviciile de mai jos, cât și despre principiile de protecție a datelor ale furnizorilor respectivi făcând clic pe numele furnizorilor): Google Adwords ; Facebook Ads ; AdRoll ; TikTok Ads. Pentru mai multe informații, citește punctul 8 de mai jos.

 

5.2. Copii de rezervă ale Pagini web

Scopul prelucrării datelor: capacitatea de restabilire a desfășurării activității.
Categorii de persoane afectate: informațiile personale tratate în legătură cu site-urile web, care sunt enumerate în acest prospect.
Temeiul legal al prelucrării datelor: interesul nostru legitim.
Sfera datelor cu caracter personal prelucrate: datele cu caracter personal listate în prezentul text informativ, prelucrate în legătură și în cadrul Paginilor web.
Durata prelucrării de date: copiile de rezervă sunt salvate pentru o perioadă de 90 zile.
Procesor(i) de date: Shopify Inc., pentru mai multe informații a se vedea pct. 8 de mai jos.

 

5.3 Newsletter și alte tipuri de marketing direct

Scopul prelucrării datelor: înregistrarea și procesarea datelor cu caracter personal pentru contactare necesară în scopul cererii ofertelor, precum și pentru transmiterea, comunicarea newsletter-urilor și/sau altor mesaje de tip marketing direct.
Categorii de persoane afectate: persoanele care solicită oferte pe Paginile web, sau utilizatorii care se abonează la newsletter și/sau alte canale de marketing direct.
Temeiul legal al prelucrării datelor: acordul tău.
Sfera datelor cu caracter personal prelucrate: nume, adresă, adresă de e-mail, nr. telefon, și alte informații furnizate de tine.
Durata prelucrării de date: până la revocarea acordului.
Procesor(i) de date: pentru trimiterea newsletter-urilor prin e-mail, utilizăm serviciul Klaviyo operat de Klaviyo, Inc.(adresa: 125 Summer Street, Floor 6, Boston, MA, 02110, USA). Klaviyo face parte din EU-US Privacy Shield, care se bazează pe o decizie a Comisiei UE de a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor prelucrate (prelucrate) în Statele Unite, fișa sa de date este disponibilă aici.

 

5.4 Înregistrare pe Pagina web

Scopul prelucrării datelor: realizarea, mentenanța înregistrării, facilitarea cumpărăturilor.
Categorii de persoane afectate: utilizatorii care se înregistrează pe Paginile web.
Temeiul legal al prelucrării datelor: acordul tău.
Sfera datelor cu caracter personal prelucrate: nume, adresă, adresă de e-mail, nr. telefon, și alte informații furnizate de tine.
Durata prelucrării de date: până la revocarea acordului.
Procesor(i) de date: Shopify Inc., pentru mai multe informații a se vedea pct. 7 de mai jos.

 

5.5.1 Cumpărături, îndeplinirea comenzilor, urmărirea comenzilor în caz de cumpărare din stocurile proprii ale Societății

Scopul prelucrării datelor: îndeplinirea comenzilor, urmărirea comenzilor, protecție împotriva eventuale revendicări juridice.
Categorii de persoane afectate: utilizatorii care cumpără produse sau utilizează servicii pe Paginile web, care pot fi și utilizatori înregistrați.
Temeiul legal al prelucrării datelor: îndeplinirea contractului.
Sfera datelor cu caracter personal prelucrate: nume, adresă, adresă de e-mail, nr. telefon, și alte informații furnizate de tine.
Durata prelucrării de date: 5 (cinci) ani calculate de la efectuarea cumpărăturilor, ceea ce este termenul general de prescripție general conform Codului Civil.
Procesor(i) de date : Shopify Inc., pentru mai multe informații a se vedea pct. 8 de mai jos.
Transmisia datelor:OTP Mobil Kft., și GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- Logisztikai Kft., partenerul nostru logistic, pentru mai multe informații a se vedea pct. 7 de mai jos.

 

5.5.2 Cumpărături, îndeplinirea comenzilor, urmărirea comenzilor în caz de vânzări în cadrul contractelor de intermediere permanente

Scopul prelucrării datelor: îndeplinirea comenzilor, urmărirea comenzilor, protecție împotriva eventuale revendicări juridice.
Categorii de persoane afectate: utilizatorii care cumpără produse sau utilizează servicii pe Paginile web, care pot fi și utilizatori înregistrați.
Temeiul legal al prelucrării datelor: pentru încheierea unui contract cu consumatorul între tine și partenerul nostru care efectuează activități de intermediere
Sfera datelor cu caracter personal prelucrate: nume, adresă, adresă de e-mail, nr. telefon, și alte informații furnizate de tine.
Durata prelucrării de date: 5 (cinci) ani calculați de la efectuarea cumpărăturilor, ceea ce este termenul general de prescripție general conform Codului Civil.
Procesor(i) de date: Shopify Inc., pentru mai multe informații a se vedea pct. 8 de mai jos.
Transmisia datelor:OTP Mobil Kft., și GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- Logisztikai Kft., partenerul nostru logistic, pentru mai multe informații a se vedea pct. 7 de mai jos.

5.5.3 Cumpărare de produse (dacă noi achiziţionăm produse de la tine)

Scopul prelucrării datelor: incheierea unui contract de vanzare a produsului, efectuarea pregatirilor necesare pentru incheierea si indeplinirea contractului, executarea eventualelor pretentii legale.
Categorii de persoane afectate: vinderea unui produs nouă cu care încheiem un contract de vânzare.
Temeiul legal al prelucrării datelor: prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract în care persoana vizată, adică dumneavoastră sau una dintre părți, trebuie să întreprindă măsuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea contractului (GDPR articolul 6. aliniatul /1/ punctul b)
Sfera datelor cu caracter personal prelucrate: numele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon, codul fiscal si codul de identitate, alte date legate de executarea contractulu.
Durata prelucrării de date: 5 (cinci) ani calculați de la efectuarea cumpărăturilor, ceea ce este termenul general de prescripție general conform Codului Civil.
Procesor(i) de date: pentru mai multe informații a se vedea pct. 8 de mai jos.
Transmisia datelor: -

 

5.6 Îndeplinirea obligațiilor administrative legate de cumpărături și cu cumpărarea-vânzarea din punctul 5.5.3.

Scopul prelucrării datelor: îndeplinirea obligațiilor legale (GDPR articolul 6. aliniatul /1/ punctul c).
Categorii de persoane afectate: utilizatorii care cumpără, vând sau utilizează un produs pe site-uri web.
Temeiul legal al prelucrării datelor: îndeplinirea obligațiilor legale (GDPR articolul 6. aliniatul /1/ punctul c).
Sfera datelor cu caracter personal prelucrate: date privind facturile și alte documente contabile, inclusiv în special numele, adresa și, în cazul vânzărilor, numărul fiscal.
Durata prelucrării de date: 8 (opt) ani calculați de la generarea facturii (chitanței), durata pentru care Societatea are obligația de a păstra documentele contabile conform art. 169 al legii C din anul 2000 privind contabilitatea
Procesor(i) de date: pentru mai multe informații a se vedea pct. 8 de mai jos.
Transmisia datelor: Shopify Inc., KBOSS Kft. ca prestatorul serviciului de facturare számlázz.hu, Billingo Technologies Zrt. ca prestatorul serviciului billingo.hu, și Quinarius Bt. care furnizează servicii de contabilitate în calitate de procesator de date în beneficiul Operatorului de date. Pentru mai multe informații a se vedea pct. 7 de mai jos.

 

5.7 Reclamațiile consumatorilor

Scopul prelucrării datelor: gestionarea reclamațiilor consumatorilor.
Categorii de persoane afectate: utilizatorii care cumpără produse sau utilizează servicii pe Paginile web.
Temeiul legal al prelucrării datelor: îndeplinirea obligațiilor legale (GDPR articolul 6. aliniatul /1/ punctul c).
Sfera datelor cu caracter personal prelucrate: nume, adresă, alte date de contact, informații legate de reclamații, precum și alte informații furnizate de reclamanți.
Durata prelucrării de date: 5 (cinci) ani calculați de la încheierea cazului de reclamație, conform art. 17/A alin. (7) al legii CLV din anul 1997 privind protecția consumatorilor.
Procesor(i) de date: Shopify Inc., Furnizor de software pentru reclamația/raportul de reclamație privind calitatea consumatorului, societatea CP Contact Tanácsadó Kft., Cipőkontroll Plusz Kft., societatea care efectuează evaluarea profesională și furnizează expertiza imparțială. Pentru mai multe informații a se vedea pct. 7 de mai jos.

 

5.8 Exercitarea drepturilor legate de datele cu caracter personal ale persoanelor afectate

Scopul prelucrării datelor: gestionarea drepturilor persoanelor afectate.
Categorii de persoane afectate: persoanele menționate în prezenta Politică de Confidențialitate.
Temeiul legal al prelucrării datelor: interes legitim.
Sfera datelor cu caracter personal prelucrate: informațiile enumerate în această declarație de confidențialitate, precum și informații despre nevoile specifice ale persoanei vizate și răspunsul nostru.
Durata prelucrării de date: 5 (cinci) ani calculați de la încheierea solicitării persoanei afectate.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc și în cazul în care acordul persoanei afectate este revocată, însă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății, validarea intereselor noastre legitime sau ale intereselor legitime ale unor persoane terțe, sau îndeplinirii contractelor încheiate. prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc și în scopuri de aplicare a legii, securitate națională, apărare națională și siguranță publică, în cazul în care și legislația aplicabilă prevede astfel. Datele cu caracter personal se pot transmite organizațiilor care îndeplinesc asemenea sarcini în cazul în care legislația aplicabilă prevede astfel.

 

6. Cum prelucrăm datele cu caracter personal?

Utilizatorii pot accesa și naviga Pagina web și fără a cere ofertă sau a furniza date cu caracter personal. Pentru mai multe informații, a se vedea pct. 4 de mai sus.

În cazul în care tu, în calitate de Client, ceri o ofertă legată de un produs pe Pagina web, atunci noi îți vom prelucra datele cu caracter personal furnizate în scopul îndeplinirii cererii de ofertă. Aceasta înseamnă menținerea legăturii cu tine, așadar spre exemplu faptul că te putem contacta prin metoda sau metodele specificate de tine.

În anumite intervale de timp, îți vom trimite newsletter-uri sau alte mesaje de marketing direct, însă facem aceste lucruri în fiecare caz numai prin metoda autorizată de tine. Te poți dezabona oricând de la aceste newsletter-uri sau celelalte mesaje de marketing direct. Poți efectua dezabonarea făcând clic pe linkul de dezabonare din newsletter, sau prin e-mail scris la adresa support@truetosole.hu.

Datele cu caracter personal furnizate în cadrul înregistrării sau plasării comenzilor tale vor fi prelucrate în mod exclusiv în scopul îndeplinirii și urmăririi comenzilor respective. Acest fapt înseamnă prelucrarea datelor necesară pentru încheierea contractului conform TCG între True to Sole Kft. și tine, în calitate de Client.

 

7. Cui transmitem datele cu caracter personal?

Subcontractanții noștri sunt, de asemenea, implicați în furnizarea serviciilor noastre. În operarea tehnică a Paginii web suntem ajutați și de subcontractanții noștri. Conform regulilor privind protecția datelor, acești subcontractanți sunt considerați procesori de date. În anumite cazuri, este posibil ca unii subcontractanți să fie considerați operatori de date – ex. pentru îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile subcontractantului respectiv și/sau datorită naturii serviciilor prestate. În asemenea cazuri, noi vom indica acest fapt prin metoda următoare.

Următorii subcontractanți pot avea acces la datele cu caracter personal:

7.1 Tuturor utilizatorilor (inclusiv utilizatorii care accesează și navighează Pagina web fără a cere ofertă): procesorul de date este Shopify Inc. (Shopify Inc., Sediul: 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, web: www.shopify.com), societate care efectuează mentenanța Paginilor web. Paginile web pot fi accesate în mod exclusiv de colegii și subcontractanții acestui subcontractant care dețin autorizații corespunzătoare și participă la operarea și dezvoltarea Paginilor web. Este improbabil, dar este posibil că aceste persoane să aibă acces la anumite date cu caracter personal în cadrul desfășurării acestor activități. Gestionarea Paginilor web și prelucrarea datelor cu caracter personal are loc pe serverele Shopify Inc. din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.

7.2 Procesarea datelor privind frecventarea Paginii web are loc sub formă agregată și anonimizată, în scopul procesării fiind utilizate serviciile Google Analytics. Prestatorul serviciilor Google Analytics este Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), prelucrarea datelor privind frecventarea având loc pe serverele din SUA.

7.3 A Procesarea datelor privind frecventarea Paginii web legată de activități de marketing are loc cu utilizarea serviciilor Google Ads, Facebook Ads, AdRoll și TikTok Ads. Prestatorul serviciilor Google Adwords este Google LLC (a se vedea mai sus); prestatorul serviciilor Facebook Ads este Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda), politica de gestionare a datelor Facebook fiind disponibilă aici, mai multe informații în ceea ce privește țara în care efectuează Facebook prelucrarea datelor, sunt disponibile aici. Furnizorul serviciilor AdRoll este AdRoll Advertising Limited (1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlanda), mai multe informații în ceea ce privește țara în care se efectuează prelucrarea datelor, sunt disponibile aici. Google Și Facebook fac parte din EU-US Privacy Shield, ceea ce servește a asigura protecția corespunzătoare cu privire la datele prelucrate (procesate) în SUA, conform deciziei Comisiei UE. Fișele de date Privacy Shield ale prestatorilor de servicii sunt disponibile la următoarele link-uri: Google, Facebook. În ceea ce privește AdRoll, protecția corespunzătoare este asigurată de clauzele model (Standard Contractual Clauses, SCCs) conform deciziei Comisiei UE (a se vedea aici). Dacă dorești mai multe informații despre cele de mai sus, contactează-ne. Prestatorul serviciului TikTok Ads ȋn Spațiul Economic European (SEE) este TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Court Dublin 2 DUBLIN, D02 AK70 Ireland), politica de confidențialitate poate fi găsită aici.

7.4 În caz de cerere ofertă, înregistrare sau abonare la newsletter și/sau alte canale similare de tip marketing direct: nu îți transmitem datele cu caracter personal altor persoane (procesori de date), ceea ce înseamnă că nu le vindem și nu le predăm în alte forme, cu excepția cazurilor în care tu, în calitate de Client, ți-ai exprimat expres și în prealabil acordul în acest sens.

7.5 În caz de plată cu cardul SimplePay: numele de utilizator, numele, prenumele, țara, numărul de telefon, adresa de e-mail se transmit către OTP Mobil Kft. (1093 Budapesta, Közraktár u. 30-32. River park, K30. Clădirea II, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: 01-09-174466, C.I.F.: 24386106-2-43, tel.: +36 1 776 6901, fax: +36 1 776 6902, web: https://www.otpmobil.hu/) în calitate de Operator de date. Scopul transmiterii datelor: fraud-monitoring (prevenirea fraudei) realizat în scopuri de ajutor de tip serviciu pentru relații cu clienții pentru utilizatori, confirmarea tranzacțiilor și protecția utilizatorilor.

7.6 În scopul livrării coletului tău, numele tău, adresa ta, adresa ta de e-mail și numărul tău de telefon vor fi transmise partenerului nostru logistic, care prelucrează aceste date în scopul livrării comenzii. Partenerul nostru logistic este GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, str. GLS Európa nr. 2., nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: 13-09-111755; Număr fiscal: 12369410-2-44; e-mail: info@gls-hungary.com).

7.8 Dacă aveți o reclamație a consumatorilor sau o plângere de calitate, o vom înregistra în conformitate cu legislația aplicabilă. Furnizor de software pentru reclamația/raportul de reclamație privind calitatea consumatorului este CP Contact Tanácsadó Kft. (1222 Budapest, Ibrik utca 1/c., nr. fiscal: 14629985-2-43 nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: 01-09-912650). Dacă noi trebuie să implicăm și alte părți în scopul evaluării acestora (spre exemplu o autoritate, un organism de conciliere, un expert independent), atunci datele cu caracter personal și informațiile legate de cumpărăturile efectuate vor fi transmise și acestor părți, care prelucrează datele respective în scopul luării unei decizii, sau formulării unei expertize. Expertizele imparțiale ne sunt furnizate de Cipőkontroll Plusz Kft. (1048 Budapesta, Külső-Szilágyi út 12., nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: 01-09-289884, C.I.F.: 25800993-2-41, tel.: +36 1 232 1094, fax: +36 1 230 9072, web: www.cipokontroll.hu), societate căreia noi transmitem datele indicate la prezentul punct.

7.9 Pentru emiterea facturilor aferente cumpărăturilor, Societatea noastră utilizează aplicația számlázz.hu. Aplicația este operată de societatea KBOSS.hu Kft. (Sediu social: 1031 Budapesta, Záhony utca 7., nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: 01-09-303201, C.I.F.: 13421739-2-41, e- mail: info@szamlazz.hu), numele și adresele de facturare ale cumpărătorilor fiind transmise societății în calitate de procesor de date, prestatorul serviciului billingo.hu este Billingo Technologies Zrt. (Sediu social: 1133 Budapesta, Árbóc utca 6., nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: 01-10-140802, C.I.F: 27926309-2-41, telefon: +36-1/500-9491, e-mail: hello@billingo.hu ). Numele și adresa de facturare ale clienților de facturare vor fi transmise acestora în calitate de procesator de date.

Clienții au, de asemenea, numele și adresa de facturare ale utilizatorilor care ne vând produsul, iar în cazul vânzării produsului, numărul fiscal al utilizatorului vânzător către partenerul nostru contabil, (Quinarius Bt.,1149 Budapest, Pillangó park 4. B. ép)unde sunt transmise de asemenea datele.

 

8. Care este durata prelucrării datelor cu caracter personal?

Conform reglementărilor, datele cu caracter personal sunt procesate până când Clientul își revocă acordul pentru prelucrare, își șterge datele furnizate în cadrul cererii de ofertă, sau se dezabonează de la newsletter și/sau alte canale electronice de marketing direct. Perioadele de păstrare aplicabile au fost indicate la anumite scopuri de prelucrare a datelor listate la pct. 5.

 

9. Ce drepturi și posibilități de exercitare a drepturilor îți sunt disponibile?

În temeiul art. 15-21 ale GPDR, ai dreptul de a solicita următoarele în privința datelor tale cu caracter personal prelucrate de True to Sole Kft.:

Acces la datele tale cu caracter personal: ai dreptul de a primi răspuns în ceea ce privește dacă prelucrarea datelor tale cu caracter personal este în curs, iar dacă răspunsul este da, ai dreptul de a primi acces la datele tale cu caracter personal, precum și de a primi informații cu privire la condițiile prelucrării lor.

Corectarea datelor tale cu caracter personal:  ai dreptul de a solicita corectarea datelor tale cu caracter personal incorecte și/sau deficiente.

Ștergerea datelor tale cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”): ai dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal în cazul existenței uneia dintre motivele următoare:

  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau au fost gestionate în alt mod;
  • îți retragi consimțământul în temeiul căruia a fost realizată prelucrarea datelor, și prelucrarea datelor rămâne fără temei legal;
  • în caz de prelucrare a datelor în baza intereselor legitime, obiectezi împotriva prelucrarea datelor, și nu există motiv legal primar pentru prelucrarea datelor, sau datele sunt prelucrate în scopuri de comercializare directă și obiectezi împotriva prelucrării datelor tale cu caracter personal;
  • datele tale cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilicit;
  • suntem obligați a șterge datele tale cu caracter personal în temeiul unor prevederi legislative.

Avem dreptul de a refuza îndeplinirea solicitării tale de a șterge datele, în cazul în care legislația aplicabilă permite refuzarea, spre exemplu dacă prelucrarea datelor este necesară pentru înaintarea, valorificarea sau protecția unor revendicări legale.

Limitarea prelucrării datelor tale cu caracter personal: în cazuri determinate, suntem obligați să limităm utilizarea datelor tale cu caracter personal, la cererea ta. În asemenea cazuri, utilizăm datele numai în scopuri limitate, prevăzute de legislație.

Obiecție împotriva prelucrării datelor tale cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea are loc în baza unui interes legitim, inclusiv cazul în care temeiul legal al prelucrării datelor în scop de comercializare directă (marketing direct) este interesul legitim. ai dreptul de a obiecta oricând împotriva prelucrării datelor tale cu caracter personal din motive legate de situația în care te afli. În asemenea cazuri, nu avem dreptul de a prelucra în continuare datele tale cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care suntem în măsură a dovedi faptul că prelucrarea datelor este justificată de motive legitime imperioase care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile tale, sau care sunt legate de înaintarea, valorificarea sau protecția revendicărilor legale.

Obținerea datelor tale cu caracter personal și transmiterea lor unui alt operator de date, în cazul în care există condiții legislative prealabile (dreptul la portabilitatea datelor): în cazul în care acest fapt nu încalcă drepturile și libertățile altor persoane, ai dreptul de a obține datele tale cu caracter personal într-un format structurat, utilizat la scară largă, care poate fi citit de calculator, precum și de a ne solicita să transmitem direct datele unui alt operator de date, dacă (i) prelucrarea datelor are loc în baza acordului tău, sau este necesară îndeplinirii unui contract în cadrul căruia Tu reprezinți una din părțile contractante, sau este necesară luării unor măsuri solicitate de Tine anterior încheierii contractului; și (ii) prelucrarea datelor se realizează în mod automat, adică datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un sistem informatic, nu pe suport de hârtie.

În cazul în care datele tale cu caracter personal au fost prelucrate în baza acordului tău, îți poți revoca oricând acest acord.

Cum poți exercita aceste drepturi?

Poți trimite solicitarea privind exercitarea drepturilor tale enumerate mai sus la datele de contact indicate la pct. 3. True to Sole Kft. îți va furniza informații cu privire la măsurile luate în urma solicitării într-un format accesibil tuturor fără întârziere nejustificată, dar cel târziu în termen de o (1) lună calculată de la depunerea solicitării, care poate fi prelungită, în cazuri justificată cu două (2) luni adiționale.

În cazul în care nu îți îndeplinim solicitarea dintr-un anumit motiv, îți vom trimite notificare cu privire la motivul neîndeplinirii. În cazul în care nu ești de acord cu răspunsul nostru, atunci ai la dispoziție opțiunile de a solicita următoarele măsuri corective. În cazul în care nu ești de acord cu măsurile luate de noi sau cu răspunsul nostru, sau consideri că s-au încălcat drepturile tale privind protecția datelor cu caracter personal, atunci ai dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) sau – la alegere – de a denunța Societatea la tribunalul competent de la sediul Societății sau la tribunalul competent de la domiciliul tău (lista și datele de contact ale tribunalelor sunt disponibile la următorul link: http://birosag.hu/torvenyszekek). Tribunalul competent de la sediul True to Sole Kft. este Curtea din Budapesta-Capitală.

 

10. Prin ce metode asigurăm securitatea datelor cu caracter personal?

Asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de noi prin măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, precum și prin formularea unor reguli procedurale. Protejăm datele cu caracter personal prin măsuri corespunzătoare în special împotriva accesului, modificării, transmiterii, publicării, ștergerii neautorizate sau a distrugerii accidentele.

Te rugăm să actualizezi în mod regulat adresa de e-mail și numărul de telefon, și să ne înștiințezi în cazul schimbării vreunuia dintre acestea. Îți recomandăm să utilizezi în mod exclusiv o adresă de e- mail pe care îl poți accesa oricând și la care ai acces doar Tu.

Îți recomandăm să nu furnizezi niciodată numărul, data expirării sau codul CVC2/CVV2 de pe card în alte locații în afara paginii de plăți securizată Simple (ex. în e-mail, în mesaj, prin telefon)! Noi nu îți vom solicita în niciun caz datele cardului, așadar în cazul în care oricine ar solicita de la tine aceste date în numele nostru, atunci probabil ești victima unui atentat de phishing. În asemenea cazuri, îți recomandăm să nu furnizezi datele solicitate și să ne înștiințezi fără întârziere pe noi, dar și banca emitentă a cardului tău!

 

11. Ce sunt cookie-urile?

Fursecurile (cookies) sunt fișiere de tip text prin intermediul cărora Pagina web sau un alt server informatic poate să identifice calculatorul tău, precum și să stocheze preferințele personale, și datele tale tehnice, cum ar fi clicurile și alte date de navigare. Datele de navigare (click stream) arată ce pagini a vizitat utilizatorul și în ce ordine. Cookie-urile pot fi utilizate și pentru a controla ce reclame să apară pe Pagina web, măsurându-le efectivitatea. Noi utilizăm cookie-urile pentru a personaliza vizitele tale pe Pagina web (ex. să te recunoaștem când te întorci pe Pagina web), pentru a analiza traficul Paginii și pentru a urmări tendințele, schemele și alegerile utilizatorilor referitoare la descărcările și condițiile tehnice legate de utilizarea Paginii web. Acestea ne ajută în dezvoltarea aspectului și conținutului Paginii web, pentru ca aceasta să corespundă în cea mai mare măsură așteptărilor utilizatorilor. Cookie-urile pot fi permanente (acestea vor rămâne pe calculatorul tău până ce le îndepărtezi) și temporare (care sunt valabile numai până la închiderea browser-ului).

Putem utiliza și semnalizatoare web (web beacons) sau tehnologii similare, care monitorizează utilizarea Paginii web, și ne arată care sunt paginile pe care le vizitezi cel mai des pe Pagina web. Acestea sunt numite și fișiere GIF transparente (clear GIF). Semnalizatoarele web (web beacon sau web bug) sunt coduri scurte care amplasează o imagine pe pagina web pentru transmiterea datelor precum adresa IP a calculatorului care a descărcat pagina pe care este prezent semnalizatorul web, URL-ul (adresa) paginii pe care apare semnalizatorul web, momentul vizualizării paginii care conține semnalizatorul web, tipul browser-ului care a descărcat semnalizatorul web și numerele de identificare ale cookie-urilor amplasate anterior pe calculator de server. În cazul în care te contactăm prin intermediul unui mesaj e-mail cu capacități HTML, semnalizatoarele web ne informează dacă ai primit și dacă ai deschis mesajul nostru.

În cazul în care ne pui la dispoziție datele tale cu caracter personal (ex. prin solicitarea unei oferte), atunci acestea se pot conecta cu informațiile anonime stocate în cookie-uri și/sau în semnalizatoarele web. Informațiile generate prin aceste metode pot fi prelucrate în scopuri de analiză și marketing, pentru a măsura eficacitatea și pentru a dezvolta serviciul, precum și pentru a furniza oferte personalizate. Prin utilizarea paginii web, îți exprimi acordul cu utilizarea descrisă în prezenta politică de confidențialitate a cookie-urilor și semnalizatoarelor web. Setările implicite ale majorității browser-elor permit acceptarea cookie-urilor. Totodată, ai opțiunea de a seta browser-ul ca acesta să blocheze cookie-urile.

Dacă îți setezi clientul de e-mail sau browser-ul să permită afișarea e-mailurilor HTML numai sub format de text, prin această acțiune se poate să blochezi utilizarea anumitor semnalizatoare web. Pentru mai multe informații, te rugăm să vizualizezi meniul „Ajutor” al clientului de e-mail sau al browser-ului. În același timp, anumite servicii ale Paginii web pot fi accesate numai prin utilizarea cookie-urilor sau a instrumentelor similare, așadar te informăm că prin blocarea cookie-urilor sau instrumentelor similare, te împiedici în accesarea anumitor conținuturi și servicii ale noastre. În alte cuvinte, în caz de blocare, vei putea utiliza Pagina web doar limitat sau nu îl vei putea utiliza deloc.

 

12. Alte elemente importante?

Rețele de socializare

În cazul în care etichetezi, urmărești, etc. Pagina web sau pe noi sub orice formă, îți exprimi acordul să accesăm anumite date de pe profilul tău din rețeaua de socializare respectivă (ex. nume, adresă de e-mail, fotografie, sex, data nașterii, reședință, lista prietenilor, persoanele urmărite de tine și/sau care te urmăresc, comentariile, „like”-urile persoanelor respective). În cadrul existenței relației cu serviciile noastre, putem colecta și alte date nelegate de persoana ta (ex. conținuturi vizualizate, informații legate de conținuturi vizualizate, ce reclame apar lângă conținuturile respective, care sunt reclamele pe care ai făcut clic, etc.). Însă rețelele de socializare operează independente de noi, așadar își au propriile politici de confidențialitate. Din acest motiv, activitățile desfășurate și datele cu caracter personal furnizate pe rețelele de socializare nu sunt guvernate de prezenta Politică de Confidențialitate, ci de politica de confidențialitate a prestatorului serviciilor rețelelor de socializare respective. Pentru mai multe informații cu privire la metodele prin care poți personaliza setările de confidențialitate pe rețelele de confidențialitate, și la metodele prin care rețelele de socializare îți prelucrează datele cu caracter personal, te rugăm să citești politicile de confidențialitate și condițiile de utilizare ale rețelelor de socializare respective.

Linkuri

Pagina web poate conține linkuri la pagini care nu sunt gestionate de Societate (ex. paginile subcontractanților, partenerilor comerciali), la care, în mod implicit, nu se aplică prezenta Politică de Confidențialitate, și a căror nivel de protecție a datelor poate diferi. Aceste pagini sunt complet independente de Societate, așadar îți recomandăm să citești politicile de confidențialitate ale acestora înainte de a furniza date cu caracter personal sau de a utiliza serviciile unor asemenea pagini, deoarece noi nu ne asumăm în niciun fel responsabilitatea pentru aceste pagini, și nu verificăm procedurile prin care aceste pagini colectează, utilizează, disponibilizează sau prelucrează prin orice alte metode datele cu caracter personal.

Cerere de informații

În cazul în care ai orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, poți obține ajutor la datele de contact indicate la pct. 3 de mai sus.

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Societatea verifică prezenta Politică de Confidențialitate pentru a asigura faptul că aceasta corespunde așteptărilor utilizatorilor, precum și prevederilor legislației în vigoare pentru protecția datelor și de alt tip. În caz de modificare a Politicii de Confidențialitate, Societatea va publica versiunea modificată pe Pagina web. Îți recomandăm să verifici periodic Politica de Confidențialitate pentru a avea faptele și informațiile cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal actualizate la zi. În caz de modificări semnificative privind prelucrarea datelor cu caracter personal, trimitem informații Clienților pe e-mail, sau dacă este cazul prin newsletter și/sau alte canale de marketing.

_

Prezenta Politică de Confidențialitate intră în vigoare începând cu 20 mai 2022.